FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


 

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V – 66

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Respublikinis fortepijoninės muzikos I-IV kl. muzikos ir menų mokyklų solistų bei fortepijoninių ansamblių  festivalis
„Amžinybe alsuojanti muzika“
NUOSTATAI
I. TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

 • Propaguoti baroko ir klasicizmo epochų fortepijoninę muziką
 • Skatinti mokinių solinį bei ansamblinį muzikavimą
 • Ugdyti meistriškumą, meninį skonį
 • Siekti atskleisti individualius meninius gebėjimus

Suteikti galimybę mokytojams dalintis profesine patirtimi su kitų Lietuvos muzikos ir menų mokyklų pedagogais

II. LAIKAS IR VIETA

 • 2018 m. vasario 10 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius)
 • Dalyvių registracija nuo 9 val.
 • Festivalio pradžia 11 val.

III. DALYVIAI

 • Lietuvos muzikos ir menų mokyklų I – IV kl. fortepijono specialybės mokiniai
 • Pianistai solistai
 • Fortepijoniniai ansambliai

IV. FESTIVALIO SĄLYGOS

 • Festivalio dalyviai atlieka baroko arba klasicizmo epochos 1 kūrinį iki 3 min.
 • Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 20 d. elektroniniu paštu: pianoeptalt@gmail.com   ( Laiško pavadinime – festivalio pavadinimas )
 • Festivalio dalyvio mokestis – 6 €
 • Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą  iki 2018 m. sausio 20 d.

Banko sąskaita : VŠĮ „Meno manija“
Sąskaitos numeris : Nr. 077300010130988730
Įmonės kodas :  302743621
Banko pavadinimas : AB Swedbank
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio pavadinimas.
Mokesčio patvirtinimą galima atsiųsti elektroniniu paštu kartu su dalyvio paraiška arba pateikti atvykus į festivalį registruojantis.
V. APDOVANOJIMAI

 • Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis
 • Mokytojams bus įteikti padėkos raštai

VI. ORGANIZATORIAI

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
VŠĮ „Meno manija“
Konkurso kuratorė – 
direktorė Aldona Skruibytė
Konkurso koordinatoriai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė
fortepijono metodinės grupės pirmininkė Aurelija Seliavienė tel. 862081291
fortepijono metodinės grupės pirmininkė Regina Chmieliauskienė

Anketa:

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
spalio 9 d. įsakymu Nr. V-52

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija “Kanklės”

VII Respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė“

1 . Organizatoriai: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė bendradarbiaudama su Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija “Kanklės”.
2. Tikslai ir uždaviniai:
2.1. Skatinti lietuvių liaudies instrumentinės muzikos žanro populiarinimą;
2.2. Ugdyti liaudies instrumentų dalyko moksleivių grojimo įgūdžius, plačiau atskleisti jų kūrybinius gebėjimus ir skatinti koncertinę veiklą;
2.3. Skatinti jaunųjų lietuvių autorių susidomėjimą liaudies instrumentais;
2.4. Atlikti naujus kūrinius, parašytus liaudies instrumentams;
2.5. Paminėti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45 – metį bei Atkurtos Lietuvos šimtmetį.
3. Vieta ir laikas:
3.1. 2018 m. kovo 3 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).
4. Dalyviai:
4.1. Konkurse dalyvauja Lietuvos muzikos mokyklų 7-18 metų moksleiviai, grojantys lietuvių liaudies instrumentais (kanklėmis, birbynėmis, lamzdeliais).
4.2. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 vieno pedagogo mokiniai.
5. Amžiaus grupės:
I grupė 7-10 m.
II grupė 11-14 m.
III grupė 15-18 m.
5.1. Konkurso dalyvių perklausos vyks abėcėlės tvarka (pagal atlikėjų pavardes).
6. Programa ir reikalavimai:
6.1. Konkurso dalyvis atlieka vieną lietuvišką pjesę (laisvai pasirinktą lietuvių liaudies originalią arba aranžuotą dainą, lietuvių kompozitoriaus sukurtą arba pritaikytą liaudies instrumentui kūrinį solo arba su akompanimentu). Stambios formos kūriniai nebus vertinami.
7. Vertinimas ir paskatinimas:
7.1.1. Vertinimo komisijos nariai yra visi mokytojai paruošę moksleivius Konkursui;
7.1.2. Mokytojams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios darbą vertinimo komisijoje;
7.1.3. Vertinimo balai bus sumuojami ir skelbiami viešai;
7.1.4. Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais;
7.1.5. Geriausiai pasirodę (surinkę daugiausiai komisijos balų) apdovanojami prizais ir laureato diplomais;

7.1.6. Specialus prizas – už atliktą naują lietuvišką pjesę, parašytą liaudies instrumentams;
7.1.7. Konkurso pirmųjų vietų nugalėtojai dalyvauja laureatų koncerte, kuris vyks Vytauto Kasiulio muziejuje, Vilniuje.

8. Konkurso dokumentai ir sąlygos:
8.1.1. Paraiškas (dalyvio anketą) kartu su dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančiu dokumentu pateikti iki 2018 m. sausio 15 d. renginio koordinatorei Audronei Griškevičienei el. paštu gaudra9@yahoo.com
8.1.2. Dalyvio mokestis 10 eur.
8.1.3. Mokestį iki 2018 m. sausio 15 d. pervesti Į „Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija Kanklės“

sąskaitą: ( pavedime nurodyti mokinio vardą, pavardę ir renginio pavadinimą.) AB SEB bankas LT35 7044 0600 0353 8222
8.4. Užsiregistravusiems patikslinta informacija bus pateikta el. paštu.
9. Konkurso dienotvarkė:
9.00 val. Dalyvių registracija;
10.00 val. Konkurso atidarymas;
10.30 val. Atlikėjų perklausos;
17.00 val. Laureatų apdovanojimas ir koncertas Vytauto Kasiulio muziejuje (Goštauto g. 1, Vilnius).
Teirautis: tel. 864555770, gaudra9@yahoo.com, Audronė Griškevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Informacija apie Konkursą svetainėje adresu w.w.w.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Dalyvio anketa

________________________________________________________                         

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 29 d. įsakymu  Nr. V-71

V LIETUVOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS
„DAINOS SPARNAIS APLINK PASAULĮ“ 

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai:
1.1. Skątinti domėjimąsi pasaulio tautų liaudies dainomis ir originaliais kompozitorių vokaliniais kūriniais.
1.2. Ugdyti toleranciją ir draugiškumą kitoms tautoms bei jų kultūrai.
1.3. Ugdyti dainuojančių vaikų kūrybinę saviraišką bei sceninę patirtį.
1.4. Atskleisti moksleivių meninį individualumą.
1.5. Skatinti Lietuvos Respublikos muzikos mokyklų moksleivių bei pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą.
1.6. Paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-metį.

II. Vieta ir laikas:
2.1. Konkursas vyks 2018 m. kovo 10 d. 11.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, (L. Asanavičiūtės g. 2)
2.2. Dalyvių registracija – 10.00 val.

III. Konkurso sąlygos:
3.1. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos Respublikos muzikos ir meno mokyklų moksleiviai nuo 7 iki 19 metų.
3.2. Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes ir dvi dainavimo žanro kategorijas (klasikinis dainavimas bei populiarioji muzika ir džiazas):
A   7 -  9 m.
B 10 - 12 m.
C 13 - 15 m.
D 16 - 19 m.
3.3. Vienoje kategorijoje gali dalyvauti ne daugiau kaip trys vieno mokytojo mokiniai.

IV. Programa:
4.1. Konkurso dalyviai dainuoja po du kūrinius:
4.1.1. Pasaulio tautų (išskyrus lietuvių) liaudies daina originalo kalba (ne daugiau kaip keturi posmeliai);
4.1.2. Laisvai pasirinktas originalus kompozitoriaus kūrinys.
4.2. Pasirodymo trukmė iki 6 min. Viršijus pasirodymo laiką, komisija pasilieka teisę stabdyti pasirodymą.
4.3. Konkurso dalyviams akompanuoti gali koncertmeisteris arba įvairios sudėties instrumentų ansamblis (iki 5 dalyvių).
4.4. Populiariosios muzikos ir džiazo kategorijos B, C, D amžiaus grupės dalyviai gali dainuoti su mikrofonu.
4.5. Draudžiama naudotis fonograma.
4.6. Konkursas atviras visiems vokalinės muzikos žanrams. Konkurso dalyviai gali atlikti profesionalių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, kitų tautų liaudies dainas.
4.7. Rekomenduojama, kad pasirinktos dainos būtų kontrastingo stiliaus ir charakterio, atitiktų dainininkų amžių, gebėjimus bei balso ypatumus.

V. Apdovanojimai:
5.1. Dalyvių pasirodymą vertina komisija.
5.2. Kiekvienoje amžiaus grupėje laureatai bus apdovanojami I, II ir III vietos diplomais.
5.3. Komisija taip pat gali apdovanoti konkurso dalyvius specialiuoju diplomu (už gražiausiai atliktą liaudies dainą, originalų kūrinį, už įtaigiausią kūrinio interpretaciją ar pan.).

VI. Dalyvavimo sąlygos:
6.1. Užpildytos konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 26 d. el. paštu: dainossparnai@gmail.com
6.2. Dalyvio mokestis  - 10 Eur - iki 2018 m vasario 26 d. turi būti pervestas į banko sąskaitą:
VŠĮ „Inmezzo“
Įmonės kodas 302451097
Sąskaitos nr. LT747044060007285212 
SEB bankas,
banko kodas 7044
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir konkurso pavadinimas.
6.3. Dalyvio mokestis negražinamas.
6.4. Atvykus į konkursą būtina turėti mokesčio pavedimo kopiją.
6.5. Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

VII. Organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
VŠĮ „Inmezzo“
Chorinio ir solinio dainavimo mokytojų metodinė grupė

Konkurso kuratorė:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė

Konkurso koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Prusevičienė
Chorinio ir solinio dainavimo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė D. Mikienė
Chorinio ir solinio dainavimo dalykų metodinės grupės mokytojai

Informacija teikiama:
klasikinis dainavimas - mokyt. Raimonda Janutėnaitė tel. nr. 8650 80582,
el. p.: raimondajan@gmail.com.
populiarioji muzika ir džiazas, mokyt. Rasa Muckienė tel. nr. 8686 94346,
el. p.: rasamuckiene@gmail.com.

Anketa:

________________________________________________________

                                 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V – 70

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ  MUZIKOS  MOKYKLA
VII Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas
,,JUDANTIS PASAULIS“
2018-03-17
NUOSTATAI

Jaunųjų atlikėjų festivalį - konkursą ,,Judantis pasaulis“ organizuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla ir VŠĮ Meno manija“

Tikslai ir uždaviniai

 • Suteikti galimybę gabiam muzikai jaunimui reikštis viešojoje erdvėje
 • Rengiant nuotaikingą šventę vaikams, plėtoti kultūrinio - švietėjiško muzikos bei menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes
 • Skatinti vaikus atskleisti savo gebėjimus
 • Ugdyti jaunųjų atlikėjų profesionalumą
 • Dalintis gerąja pedagogine metodine - praktine patirtimi

Festivalio-konkurso sąlygos

 • Festivalyje - konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir menų mokyklų moksleiviai: pianistai -solistai, fortepijoniniai ansambliai (skambinama vienu fortepijonu) ir kameriniai ansambliai iki 7 atlikėjų, įskaitant pianistą
 • Kiekvienos mokyklos pasirodymui skiriama iki 10 minučių. Rekomenduojame mokyklose organizuoti atrankas iki paraiškų pateikimo
 • Dalyviai skirstomi į keturias kategorijas:

A – solistai 7-10 m.
B – solistai 11-14 m.
C – solistai 15-18 m.
D – fortepijoniniai ir kameriniai ansambliai

 • Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 24 d.
 •  Dalyvio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą galima atsiųsti elektroniniu laišku judantispasaulis@gmail.com kartu su dalyvio anketa arba pateikti atvykus į festivalį – konkursą registruojantis

Dalyvio mokestis
Dalyvio mokestį -  10 eurų prašome pervesti iki 2018 m. vasario 24 d., nurodant festivalio - konkurso pavadinimą
Gavėjas: VŠĮ ,,Meno manija“
Įmonės kodas: 302743621
Sąskaitos Nr. LT077300010130988730
Programa

 • Atliekami du laisvai pasirinkti  (tik originalūs) kūriniai, vienas iš jų - programinė pjesė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga siūlome rinktis lietuvių kompozitorių kūrinius
 • Soliniai kūriniai atliekami mintinai, ansambliniai - iš natų arba mintinai

Vieta ir laikas

 • Festivalis - konkursas vyks 2018 m. kovo 17 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2). Registracija 10 - 11 val.
 • Festivalio - konkurso pradžia 11 val.
 • Vertinimo komisija bus paskelbta prieš festivalio - konkurso pradžią
 • Repeticijų laikas bus paskelbtas iki 2018 m. kovo 10 d.
 • Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai. Ji bus paskelbta iki 2018 m. kovo 10 d.

 Apdovanojimai

 • Mokytojams bus įteikti padėkos raštai, dalyviams - padėkos raštai ir simbolinės dovanėlės, laureatams - diplomai ir atminimo dovanėlės
 • Išskirtiniams atlikėjams bus steigiami specialūs apdovanojimai

Festivalio-konkurso organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, VŠĮ ,,Meno manija“

Festivalio-konkurso kuratorė:
Mokyklos direktorė Aldona Skruibytė

Festivalio-konkurso koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė
Fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkės: Regina Chmieliauskienė, Aurelija Seliavienė
Fortepijono metodinės grupės mokytojai
Informacija teikiama:
Aušra Guobienė tel. 8 656 19268, el. p. judantispasaulis@gmail.com

Anketa:

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
spalio 20 d. įsakymu Nr. V – 56

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
 
Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas
,,Diena su lietuviška pjese“

NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI :
1.1. Skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, supažindinti jaunuosius atlikėjus su įvairių stilių ir laikmečių lietuvių kompozitorių kūriniais styginiams instrumentams;
1.2. Ugdyti jaunųjų atlikėjų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį muzikavimą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą;
1.3. Vystyti mokinių kūrybinę saviraišką ir siekti atskleisti individualius gebėjimus;
1.4. Dalintis patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą su šalies bei užsienio muzikos ir meno mokyklomis;
1.5. Puoselėti lietuvių kompozitorių kūrybą styginiams instrumentams.
2. LAIKAS IR VIETA:
2.1. 2018 m. kovo 24 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius, Lietuva);
2.2. Dalyvių registracija nuo 9.00 val.;
2.3. Konkurso pradžia 10.00 val.
3. DALYVIAI:
3.1. Lietuvos ir užsienio šalių muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų dalykų (smuiko, alto, violončelės) mokiniai;
3.2. Dalyvių amžius nuo 7 iki 18 metų (imtinai).
4. PROGRAMA IR REIKALAVIMAI:
4.1. Konkurso dalyviai atlieka solo arba su mokytoju koncertmeisteriu du skirtingo charakterio kūrinius (pjeses). Vienas iš jų turi būti laisvai pasirinktas lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Stambios formos kūriniai nebus vertinami;
4.2. Konkurso programa atliekama atmintinai;
4.3. Konkurso dalyvių pasirodymai skirstomi pagal amžiaus grupes (konkurso dalyvis priskiriamas į tą amžiaus grupę, kuri atitinka jo metus konkurso dieną);
4.4. Amžiaus grupės:
A grupė: 7-10 m.
B grupė: 11-14 m.
C grupė: 15-18 m.
4.5. Vienos mokyklos dalyvių skaičius neturi viršyti dviejų atlikėjų į kiekvieną amžiaus grupę;
4.6. Konkurso dalyvių pasirodymai vyks lietuviškos abėcėlės tvarka ( pagal atlikėjų pavardes).
5. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI:
5.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
5.2. Geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodę ir surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais;
5.3. Konkurso dalyvių vertinimo komisija skelbiama renginio pradžioje;
5.4. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas nėra skundžiamas.
6. SĄLYGOS IR DOKUMENTAI:
6.1. Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų;
6.2. Užsiregistravusiam dalyviui neatvykus į renginį ar dėl kitų priežasčių jame nedalyvaujant, registracijos mokestis negrąžinamas;
6.3. Visas kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
6.4. Dalyvio mokestis pervedamas į:
VšĮ „Meno manija“ Adresas : L.Asanavičiūtės 16-34 Vilnius, Įmonės kodas 302743621, A/S Nr. LT077300010130988730 AB bankas „Swedbank“. Mokėjmo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir renginio pavadinimą.
6.5. Dalyvių paraiškos (dalyvio anketa, asmens dokumento kopija ir dalyvio mokestį patvirtinantis dokumentas) priimamos iki 2018 m. vasario 24 d. el. paštu:
edita.smuikas@gmail.com(Lietuvos atlikėjai),
vkmm.rima@gmail.com (užsienio atlikėjai).
7. ORGANIZATORIAI:
7.1. Konkurso organizatoriai – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė;
7.2. Konkurso kuratoriai – Aldona Skruibytė, direktorė; Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
8. KONKURSO KOORDINATORIAI IR INFORMACIJA:
Edita Narmontienė, styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, tel.: +37068674512
Rima Švėgždaitė, vyr. mokytoja, tel.: +37064645240.
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Dalyvio anketa

<<<<<<<<

VILNIUS KAROLINISKES MUSIC SCHOOL

String instrument teachers’ methods group

International competition for young string instrument players
“A Day with a Lithuanian play”

REGULATIONS

1. TASKS AND GOALS :
1.1.Increase the exposure to Lithuanian music and introduce young performers to string pieces by Lithuanian composers from various time periods;
1.2.Nurture the artistic sense of young performers, encourage and improve their proficiency at solo performances;
1.3. Develop students’ creative expressiveness and discover their individual talents;
1.4. Share experience and increase cooperation with local and foreign music & art schools;
1.5. Promote Lithuanian compositions for string instruments. __________ _ 2. TIME AND PLACE
2.1. March 24th, 2018. Vilnius Karoliniskes music school (L. Asanaviciutes st. 2, Vilnius, Lithuania);
2.2. Registration for participants begins at 9:00AM;
2.3. Competition begins at 10:00AM.
3. PARTICIPANTS:
3.1.String instrument (Violin, Viola, Violoncello) students from Lithuanian and foreign music & art schools;
3.2. Participants’ age: from 7 through 18.
4. SCHEDULE AND REQUIREMENTS:
4.1. Participants will perform two different pieces – a lyrical and a technical piece. One of them must have been composed by a Lithuanian composer. The pieces can be performed either solo or with a teacher concertmaster. Larger form musical compositions will not be evaluated.
4.2. Competition pieces must be performed from memory;
4.3. Performances will be divided into age groups (the participants’ age at the day of the competition);
4.4. Age groups:
Group A: 7-10 years;
Group B: 11-14 years;
Group C: 15-18 years;
4.5. Schools are limited to two participants in each age group.
4.6. Participants will perform in alphabetical order (Lithuanian alphabet).
5. EVALUATION AND AWARDS:
5.1. All participants will receive certificates of appreciation;
5.2. Best performers in their respective age groups will receive laureate diplomas;
5.3. The evaluation committee will be announced at the beginning of the event;
5.4. The evaluation committee’s decisions are final and cannot be disputed.
6. TERMS AND CONDITIONS:
6.1. Fee for participating in the competition: 10 Euro;
6.2. The registration fee is non-refundable;
6.3. Participants are responsible for their own travel and lodging expenses;
6.4. Participation fees are to be transferred to:
VšĮ “Meno manija“,
Address: L.Asanavičiūtės 16-34 Vilnius,
Company code: 302743621,
Bank account no.: LT077300010130988730, AB “Swedbank“. Please list the participants’ name, surname and the name of the event in the payment details.
6.5. Registration is open until February 24th, 2018, via email. Please submit the application sheet and copies of a personal ID and the bank payment confirmation to one of the following addresses: edita.smuikas@gmail.com (Lithuanian participants), vkmm.rima@gmail.com (foreign participants).
7. ORGANIZERS:
7.1. The event is organized by the string instrument teachers’ methods group of the Vilnius Karoliniskes Music School.
7.2. Event supervisors:  
Aldona  Skruibyte, Principal;  
Jolanta  Babaliauskiene, Vice Principal.
8. COMPETITION COORDINATORS & ADDITIONAL INFORMATION:
Edita  Narmontiene, Head of string instrument teachers’ methods group,  Teacher.  
t.: +37068674512
Rima Svegzdaite, Senior Teacher
t.: +37064645240

Regulations and application sheet download:

Additional information can be found at www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

<<<<<<<<<<<<

УТВЕРЖДЕНО
Директор Вильнюсской музыкальной школы Каролинишкес
в 2017 г. 20 октября по указу № V - 56

ВИЛЬНЮССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА КАРОЛИНИШКЕС
Методологическая группа учителей струнных инструментов

Международный конкурс молодых исполнителей струнных инструментов

 «День с литовской пьесой»

ПРАВИЛА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.1. Способствовать знанию литовской музыки, познакомить молодых исполнителeй с произведениями литовских композиторов разных стилей и эпох для струнных инструментов;
1.2. Развивать художественный вкус молодых исполнителeй, для улучшения мастерства сольной игры учащихся;
1.3. Развивать творческое самовыражение учеников и стремиться раскрывать их индивидуальные способности;
1.4. Поделиться опытом и расширить сотрудничество с национальными и зарубежными музыкальными и художественными школами;
1.5. Поддерживать творчество литовских композиторов для струнных инструментов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО:
2.1. 2018г. 24 марта Вильнюсская музыкальная школа Каролинишкес (ул. Л.Асанавичютес 2, Вильнюс, Литва);
2.2. Регистрация участников с 9:00;
2.3. Конкурс начинается в 10.00.

3. УЧАСТНИКИ:
3.1. Ученики, играющие на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель), из литовских и зарубежных музыкально-художественных школ;
3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно).

4. ПРОГРАММА И ТРЕБОВАНИЯ:
4.1. Участники конкурса исполняют соло или с учителем концертмейстером два произведения разного характера (пьесы). Одно из них должно быть свободно выбранным произведением литовского композитора. Произведения крупной формы оцениваться не будут;
4.2. Программа конкурса исполняется наизусть;
4.3. Участники конкурса распределяются по возрастным группам (претендент выступает в группе, которая соответствует его возрасту на дату проведения конкурса);
4.4. Возрастные группы:
Группа А: 7-10 лет
Группа B: 11-14 лет
Группа С: 15-18 лет
4.5. Количество участников из одной школы не должно превышать двух исполнителей в возрастной группе;
4.6. Выступления участников конкурса будут проходить в литовском алфавитном порядке (по фамилии исполнителя).

5.ОЦЕНКА И НАГРАДЫ:
5.1. Все конкурсанты будут вознаграждены благодарственными письмами;
5.2. Участники конкурса, которые выступили наиболее успешно в своих возрастных группах  и получили самые высокие баллы комиссии конкурса, будут вознаграждены дипломами лауреатов;
5.3. Комиссия, оценивающая выступления участников конкурса,  объявляется в начале мероприятия;
5.4. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.

6. УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТЫ:
6.1. Плата за участие в конкурсе 10 евро;
6.2. Если зарегистрировавшийся участник не прибыл на конкурс по какой-либо причине, или по другим причинам не участвует,  регистрационный сбор не будет возвращен;
6.3. Все расходы на проезд и проживание оплачиваются самими участниками;
6.4. Плату за участие переводить в:
VšĮ "Meno manija" Адрес: ул. Л.Асанавичютес 16-34 Вильнюс, код  учереждения 302743621, A / S № LT077300010130988730 AB Банк Swedbank. Укажите имя участника  и название мероприятия в назначении платежа;
6.5. Заявка участника (анкета участника, копия документа, удостоверяющего личность, документ подтверждающий  оплату за конкурс участника) принимается до 2018 года 24 февраля, отправленная по электронной  почте:
edita.smuikas@gmail.com (для литовских участников);
vkmm.rima@gmail.com (для зарубежных участников)

7.ОРГАНИЗАТОРЫ:
7.1. Организаторами конкурса являются Вильнюсская музыкальная школа Каролинишкес, методическая группа учителей струнных инструментов;
7.2. Кураторы конкурса  - Алдона Скруйбите, директор; Йоланта Бабаляускене, заместитель директора по образованию.

8.  КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА И ИНФОРМАЦИЯ:
Эдита Нармонтене, председатель  методической группы струнных инструментальных предметов,  учитель, тел .: +37068674512;
Рима Швегждайте, старший учитель, тел.: +37064645240.
Информация о конкурсе на www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Скачать правила: Скачать анкету:

________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
sausio 11 d. įsakymu Nr.V-5

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
VII Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalis

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai
1.1 Populiarinti muziką, atliekamą gitara (akustine, klasikine, elektrine).
1.2 Skatinti šiuolaikinės ir klasikinės gitaros dialogą.
1.3 Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius gitaristus: nuo klasikos ir flamenko iki džiazo ir roko muzikos.
1.4 Ugdyti moksleivių artistinius, muzikinius gebėjimus, bei muzikinį skonį.
1.5 Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikimo meistriškumą.
1.6 Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi.

2. Vieta ir laikas
2.1 Festivalis vyks 2018 m. balandžio 13 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje         (L. Asanavičiūtės g. 2)
2.2 Dalyvių registracija 17.00 val.
2.3 Festivalio pradžia 18.00 val.

3. Dalyviai
3.1 Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų gitaros dalykų mokiniai.

4. Festivalio sąlygos
4.1 Dalyviai skirstomi į dvi grupes A - solistai B - gitarų ansambliai. Galimi mišrūs ansambliai, kurių sudėtyje būtų gitara.
4.2 A grupės dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius, kurių kiekvieno trukmė iki 4 minučių: solo, arba su akompanuojančia grupe ar fonograma (fonogramos turi būti paruoštos wav arba mp3 formatu).
4.3 B grupės dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius, kurių bendra trukmė iki 10 minučių..
4.4 Festivalio dalyvio mokesčio nėra.
4.5 Festivalio dalyviams paraiškas siųsti adresu gitarufestivalis@gmail.com
4.6 Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 2 d.

5. Apdovanojimai
5.1 Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

6. Festivalio organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
Gitaros dalykų metodinė grupė.
6.1 Festivalio kuratoriai:
Aldona Skruibytė, Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė
Jolanta Babaliauskienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mindaugas Paulikas, vyr. mokytojas, Antanas Žitkauskas, gitaros dalykų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas,  Martin Majorov, mokytojas
Informacija apie festivalį teikiama: tel. 867011321 (mokyt. M. Paulikas),
el. p.: karoliniskiumm@gmail.com (mokyt. A. Žitkauskas), mokyklos svetainėje http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Anketa:

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
spalio 20 d. įsakymu Nr. V – 57

V Respublikinis muzikos ir meno mokyklų  konkursas
,,Iš muzikos lobių skrynios“
NUOSTATAI

1. Konkursą organizuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Papildomo fortepijono dalyko  pedagogų metodinė grupė.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
2.1 Ugdyti papildomo fortepijono dalyko grojimo įgūdžius, plačiau atskleisti mokinių kūrybinius  gebėjimus ir skatinti koncertinę veiklą;
2.2 Plėsti muzikos mokyklų papildomo fortepijono dalyko pedagogų bendradarbiavimą;
2.3 Skatinti moksleivių kūrybinę saviraišką.

3. LAIKAS IR VIETA:
3.1 Konkursas ,,Iš muzikos lobių skrynios“ vyks 2018 m. balandžio mėn. 14 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).
3.2 Registracija 8.30-10.00 val.___ __________________________________ 3.3Pradžia 10.00 val.

4. DALYVIAI:
4.1 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono dalyko 7-18 metų mokiniai.

5. KONKURSO SĄLYGOS:
5.1 Konkurso dalyvis solo atlieka 2 kūrinius: privalomai laisvai pasirinktą polifoninį kūrinį ir pjesę;
5.2 I A grupė- pradinio ugdymo programos mokiniai (solistai I-IV kl.) pasirodymo trukmė iki 5 min.;
5.3 II A grupė- pagrindinio ugdymo programos  mokiniai (solistai V-VIII kl. ir vyresnių kl. mokiniai), pasirodymo trukmė iki 8 min.;
5.4 Dalyvių paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo mėn. 14 d. el.paštu: ggrazinag@gmail.com (1-IV kl.), lilibra.vilnius@gmail.com (V-VIII ir vyresnės kl.);
5.5 Dalyvio mokestis 10 Eurų pervedamas iki 2018 m. kovo mėn. 14 d. į Viešosios įstaigos „Žaismas“ sąskaitą Nr. LT384010051003418380, esančią AB DnB banke.

6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI:
6.1 Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
6.2 Laureatai ir diplomantai apdovanojami diplomais ir dovanomis.

7. KONKURSO TVARKA:
7.1 Komisijos nariai skelbiami prieš konkurso pradžią;
7.2 Konkurso pasirodymų ir repeticijų laiką užsiregistravusiems pateiksime iki 2018 m. balandžio mėn. 9 dienos el. paštu;

8. Konkurso organizatoriai:  
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė,
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ala Vasilionkaitienė, papildomo fortepijono dalyko pedagogų metodinės grupės pirmininkė mokytoja metodininkė, 
Laimutė Pakalkienė, papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, vyr.mokytoja,                 
Koordinatoriai: Alina Sutkevičienė, vyr. mokytoja, Kornelijus Karnaševičius, vyr. mokytojas.
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt
Teirautis tel.: +370 644 94546 (Ala Vasilionkaitienė)
+370 699 64312 (Laimutė Pakalkienė)
+370 683 72280 (Alina Sutkevičienė)

Dalyvio anketa

________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V – 65

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalis
 PASAULIO MUZIKA: Baltijos šalys

NUOSTATAI

 

I. Tikslai ir uždaviniai:

 1. Kiekvieno festivalio metu susipažinti su skirtingų pasaulio regionų muzika, plėsti kultūrinį bei muzikinį akiratį.
 2. Skatinti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, įvarių metodinių grupių mokytojų bendradarbiavimą, skleisti jų dalykinę bei pedagoginę patirtį.
 3. Ugdyti muzikuojančių mokinių meninį skonį, ansamblinio ir solinio grojimo meistriškumą, skatinti koncertinę veiklą.
 4. Paminėti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-metį bei Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-metį.

II. Festivalio vieta ir laikas:

2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, L. Asanavičiūtės g. 2.

III. Festivalio dalyviai:

Muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės mokiniai solistai bei ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

IV. Programa ir reikalavimai:

 1. Kiekvienas festivalio dalyvis (solistas arba ansamblis) atlieka po vieną Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, bei Estijos) kompozitorių originalų kūrinį.
 2. Jaunesniųjų klasių (1-3 kl.)  moksleiviai gali atlikti ir šių šalių folkloro aranžuotes.
 3. Mokyklos pasirodyme (jei jame yra daugiau kaip vienas muzikinis numeris) turėtų būti bent dviejų skirtingų šalių kompozitorių kūriniai.
 4. Vienos muzikos ar meno mokyklos bendra dalyvių pasirodymo festivalyje trukmė iki 15 minučių
 5. Festivalio dalyviai atlieka bendrą orkestrinį kūrinį. Orkestro partijos bus išsiųstos gavus paraišką.

V. Festivalio dienotvarkė:

9.30 val. Dalyvių registracija;
10.30 val. Bendro kūrinio repeticija;
11.00 val. Festivalio pradžia.

VI. Festivalio sąlygos ir dokumentai:

 1. Paraiškas (dalyvio anketą) siųsti iki 2018 m. kovo 12 d. elektroniniu paštu: acco.karoliniskes@gmail.com
 2. Dalyvio mokestis solistui 6 eurai, ansamblio dalyviui 3 eurai.
 3. Jeigu mokinys dalyvauja ir kaip solistas, ir kaip ansamblis, mokestis mokamas tik už solo pasirodymą.
 4. Dalyvio mokestį pervesti:

      Banko sąskaita: VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”
      Sąskaitos numeris: LT317300010002446614
      Įmonės kodas: 193191262
      Banko pavadinimas: “Swedbank” AB, banko kodas 73000
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio pavadinimas.
Dalyvio mokestį pervedantis asmuo sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius.

 1. Siunčiant paraišką pridėti dalyvio mokesčio apmokėjimo dokumentą.
 2. Dalyviui neatvykus į festivalį mokestis nebus grąžinamas.

VII. Apdovanojimai:

Visi festivalio dalyviai ir jų pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. Ryškiausiai  pasirodžiusiems dalyviams bus įteiktos nominacijios.

 VIII. Organizatoriai:

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”.

Festivalio kuratorė  – direktorė Aldona Skruibytė

 Festivalio koordinatoriai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė,
akordeono metodinės grupės mokytoja ekspertė Helena Dainovskaja,
akordeono mokytoja Agnė Dūkštaitė, tel. 8 623 20006, el. p.: a.dukstaite@gmail.com

Anketa:

________________________________________________________

 

 

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016 elektroninis paštas