FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei organizacija.

daugiau
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE SKYRĖTE PARAMĄ MŪSŲ MOKYKLAI!

Šią paramą 2017 metais mes naudosime mokinių norams išpildyti: : instrumentų atnaujinimui, ugdymo aplinkos bei ugdymo kūrimui ir paįvairinimui, mokinių koncertinėms išvykoms, festivalių ir konkursų rengimui. Praėjusiais Jūs paaukojote per 7 000 eurų, tikimės ir šiais metais gauti ne mažesnę, nei 7000 eurų paramą.

_____________

_2% PARAMA MŪSŲ MOKYKLAI __

_____________________________

Kviečiame mokytis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje

Priėmimas vyks:
2016 m. birželio 2-3 d.
Būtina užsiregistruoti telefonu 8 (5) 245 95 00
Registracijos pradžia 2016 m. gegužės 2 d.

_____________________________

MOKESČIO MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ TVARKA IR TERMINAI NUO 2013 m. sausio 1 d.

skaityti

______________________

___________________________________

SUAUGUSIŲJŲ MENINIS UGDYMAS

Nuo 2012 m. vasario 1 d. organizuojamas suaugusiųjų muzikos ir dailės mokymas. KMM suaugusiųjų meninio ugdymo aprašas 0 Kainoraštis 0

Telefonas pasiteiravimui:
(8-5) 2444196

_________________________

MOKYTOJŲ,  MOKINIŲ  IR  TĖVELIŲ  DĖMESIUI

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Švietimo skyriaus vedėjo 2011-08-30 įsakymu Nr.A15-2320 (2.1.4-KSI) patvirtinti mokyklos nuostatų pakeitimai ir papildymai.

skaityti

_____________________________

Svarbi informacija Tėveliams!

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTAS MUZIKOS, DAILĖS IR MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS (Nauja, 2013 metų gruodžio 11 dienos redakcija)

0skaityti

______________________________

 

NAUJIENOS:

____________________________________________________
 

 


Kadaise tūlas žemvaldys, atidavęs dukrai Karolinai pusę savo valdų, tikrai nesitikėjo, kad po pusamžio senasis Vilnius prasiplėtęs jas apglėbs, o vietoje kelių sodybų Karoliniškėmis bus pavadintas sostinės rajonas.
daugiau

Mokykloje yra aštuonios metodinės grupės , kuriuose kiekvieną atėjusį moksleivį kvalifikuoti mokytojai išmokins groti fortepijonu, smuiku, violončele, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, tenoru, baritonu, klarnetu, fleita, klasikine, elektrine ir bosine gitara, saksofonu, trombonu, mušamaisiais. Norintys gali išmokti chorinio (solinio) dainavimo, kompozicijos pagrindų, dalyvauti instrumentiniuose ansambliuose, orkestruose bei chore.

Į mokyklą priimami vaikai, lankantys bendrojo lavinimo mokyklos 1-4 klases, turintys muzikinių gabumų.

Mokiniai mokomi specialybės ir kitų ugdymo dalykų: muzikos rašto, solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo, ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo, antrojo muzikos instrumento.

Mokestis už mokslą – 75 Lt per mėnesį (nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.). Taikomos nuolaidos socialiai remtiniems vaikams, pateikusiems atitinkamas pažymas.

Mokslo metų trukmė, mokinių atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų. Muzikos mokykla dirba dviem pamainomis.

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio pažymėjimai išduodami baigus aštuonių metų pagrindinio muzikavimo programą.

Mokykla yra Karoliniškėse, šalia Pasakų parko. Į mokyklą galima atvykti 1, 3, 9 maršruto troleibusais (paskutinė stotelė).

Plačiau apie metodinių grupių darbą galite sužinoti paspaudę vieną iš žemiau pateiktų nuorodų:

www.draugiskasinternetas.lt

Karoliniškių muzikos mokykla © 2008 - 2016 Elektroninis paštas