FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

____________

KVIEČIAME MOKYTIS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOE

Įstojusių į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą mokinių sąrašas 2017-2018 m. m.

__________

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE SKYRĖTE PARAMĄ MŪSŲ MOKYKLAI!

Šią paramą 2017 metais mes naudosime mokinių norams išpildyti: : instrumentų atnaujinimui, ugdymo aplinkos bei ugdymo kūrimui ir paįvairinimui, mokinių koncertinėms išvykoms, festivalių ir konkursų rengimui. Praėjusiais metais Jūs paaukojote per 9 700 eurų.

_____________

_2% PARAMA MŪSŲ MOKYKLAI __

_____________________________

_____________________________

MOKESČIO MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ TVARKA IR TERMINAI NUO 2013 m. sausio 1 d.

skaityti

______________________

___________________________________

SUAUGUSIŲJŲ MENINIS UGDYMAS

Nuo 2012 m. vasario 1 d. organizuojamas suaugusiųjų muzikos ir dailės mokymas. KMM suaugusiųjų meninio ugdymo aprašas 0 Kainoraštis 0

Telefonas pasiteiravimui:
(8-5) 2444196

_________________________

MOKYTOJŲ,  MOKINIŲ  IR  TĖVELIŲ  DĖMESIUI

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Švietimo skyriaus vedėjo 2011-08-30 įsakymu Nr.A15-2320 (2.1.4-KSI) patvirtinti mokyklos nuostatų pakeitimai ir papildymai.

skaityti

_____________________________

Svarbi informacija Tėveliams!

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTAS MUZIKOS, DAILĖS IR MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS (Nauja, 2013 metų gruodžio 11 dienos redakcija)

0skaityti

______________________________

 

NAUJIENOS:

____________________________________________________
 

 


Mokykla įkurta 1973 metų gruodžio 1 d.
Nuo 1991 – ųjų persikėlė į dabartines patalpas Karoliniškių pakrašty, 1993 metais jai suteiktas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vardas.
Vadovai: Janina Rybokienė (1973 – 1979), Algimantas Prusevičius (1979 – 1985), Kazimieras Balčėtis (1985 – 2008), nuo 2008 m. – Aldona Skruibytė. Per keturis dešimtmečius įstaiga išaugo iki vienos didžiausių muzikos mokyklų mieste ir šalyje: joje dirba 115 mokytojų, mokosi 1100 moksleivių. O pasirinkę skirtingas – ankstyvojo, pradinio, pagrindinio arba kryptingo muzikavimo, taip pat profesinės linkmės ar suaugusiųjų meninio ugdymo programas, mokyklą jau yra baigę per 2600 auklėtinių.
Mokoma groti fortepijonu, styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais, liaudies instrumentais, akordeonu, taip pat dėstomi chorinis bei solinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija ir kompozicija.

Mokykloje yra aštuonios metodinės grupės , kuriuose kiekvieną atėjusį moksleivį kvalifikuoti mokytojai išmokins groti fortepijonu, smuiku, violončele, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, tenoru, baritonu, klarnetu, fleita, klasikine, elektrine ir bosine gitara, saksofonu, trombonu, mušamaisiais. Norintys gali išmokti chorinio (solinio) dainavimo, kompozicijos pagrindų, dalyvauti instrumentiniuose ansambliuose, orkestruose bei chore.

Į mokyklą priimami vaikai, lankantys bendrojo lavinimo mokyklos 1-4 klases, turintys muzikinių gabumų.

Mokiniai mokomi specialybės ir kitų ugdymo dalykų: muzikos rašto, solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo, ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo, antrojo muzikos instrumento.

Mokestis už mokslą – 21,72 € per mėnesį (nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.). Taikomos nuolaidos socialiai remtiniems vaikams, pateikusiems atitinkamas pažymas.

Mokslo metų trukmė, mokinių atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų. Muzikos mokykla dirba dviem pamainomis.

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio pažymėjimai išduodami baigus aštuonių metų pagrindinio muzikavimo programą.

Mokykla yra Karoliniškėse, šalia Pasakų parko. Į mokyklą galima atvykti 1, 3, 9 maršruto troleibusais (paskutinė stotelė).

Plačiau apie metodinių grupių darbą galite sužinoti paspaudę vieną iš žemiau pateiktų nuorodų:

www.draugiskasinternetas.lt

Karoliniškių muzikos mokykla © 2008 - 2016 Elektroninis paštas