FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Projektai

 

_____________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 19  d. įsakymu Nr. V - 76

                            
VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė

PROJEKTAS
Sužinok, kurk, muzikuok

NUOSTATAI

           Anotacija.
2018-2019 metais Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos II- III klasių solfedžio dalyko mokinių ir mokytojų vykdomas projektas „Sužinok, kurk, muzikuok“ suburs per 100-tą II-III klasių, įvairių specializacijų bei gebėjimų mokinių bendrai meninei veiklai. Planuojama apjungti ugdytinių muzikinių įgūdžių formavimą, platesnį muzikos rašto ir kultūros pažinimą, mokinių kūrybą, praktinių darbų įvairovę pamokose bei dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse. Tikimasi, kad šis darbas kartu, derinant skirtingas ugdomąsias veiklas, projekto dalyviams suteiks naujų impulsų kūrybiškumui bei muzikavimo džiaugsmą.

1.TIKSLAS

           Plėtoti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, skatinant projekto dalyvių saviraišką bei kūrybiškumą pamokų bei popamokinėje veikloje.

2. UŽDAVINIAI

2.1. I projekto dalis. Įtraukiant mokinius ir mokytojus 2018 m. spalio 25 d.  surengti II klasių solfedžio dalyko mokinių kūrybines dirbtuves „Rudeninių natų skambesys“;
2.2. II projekto dalis. Įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvelius 2019 m. kovo mėnesį surengti III klasių solfedžio dalyko mokinių kūrybines dirbtuves „Spalvotos pavasario natos“.

3. VIETA

           Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salė (L. Asanavičiūtės g.2, Vilnius).

 

4. PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS

          Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m. rugsėjo mėnesis.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019 m. kovo mėnesis.

5. DALYVIAI

          Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio dalyko II-III klasių mokiniai ir mokytojai.

 

6. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

          Projektui pasirinktos dainos, Raimundo Martinkėno kūrinys "Vaikai po lelijom" (žodžiai Sigito Gedos) ir Laimio Vilkončiaus "Šarkos vestuvės" (lietuvių liaudies žodžiai). Moksleiviai kartu ritmuos, solfedžiuos, dainuos pasirinktus kūrinius bei dalyvaus viktorinoje. Šias veiklas papildys multimedija bei perkusiniai instrumentai, kuriuos vaikai savarankiškai atras gamtoje (akmenys, kaštonai, lazdelės ir kt.) arba pasigamins patys. Projekto dalyvių vizualizacijų parodos bus eksponuojamos virtualiai kūrybinių dirbtuvių metu.

7. PROJEKTO VADOVĖ

Renata Deltuvienė Bakutė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės mokytoja ekspertė.

 

8. PROJEKTO KURATORIAI

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

9. PROJEKTO VYKDYTOJAI

Pirma projekto dalis.

Renata Deltuvienė Bakutė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja ekspertė: projekto veiklos koncepcija ir koordinavimas, audio vizualizacijos, virtuali mokinių dailės darbų paroda, afišos parengimas, muzikinė veikla kūrybinių dirbtuvių metu, moksleivių paruošimas projektui.
Loreta Staškienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: ritmavimas kūrybinių dirbtuvių metu, padėkų parengimas, moksleivių paruošimas projektui.
Ramunė Kazlauskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: viktorinos klausimų parengimas, projekto nuostatų redagavimas, moksleivių paruošimas projektui.
Virginija Krasauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: viktorinos vedimas kūrybinių dirbtuvių metu, moksleivių paruošimas projektui.
Antanas Žitkauskas, Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas: multimedijos parengimas projektui, fotografavimas kūrybinių dirbtuvių metu.

Antra projekto dalis.

Loreta Staškienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Ramunė Kazlauskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Virginija Krasauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytojas.
Antanas Žitkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas.

 

Informacija apie projektą http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

 

________________________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 10 d. įsakymu Nr. V-72

   

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė

PROJEKTAS

RITMUOJAME IR KURIAME KARTU

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-mečiui

NUOSTATAI

               Anotacija.
2018-2019 metais Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vykdomas projektas apjungs 400 dalyvių iš Lietuvos muzikos, meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių darželių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtinių ir mokytojų bendrai meninei ir koncertinei veiklai. Šiandien itin aktualu skatinti mokinių kūrybiškumo, įvairiapusių gebėjimų, praktinių darbų įvairovę pamokose ir koncertinėje veikloje. Tikėtina, kad veikla kūrybinėse dirbtuvėse, derinant įvairių gebėjimų lavinimą,  suteiks naujų impulsų kūrybiškumui.

1. TIKSLAS

Plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų,  skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų ir popamokinėje veikloje.

2. UŽDAVINIAI

2.1. 2018-2019 metais surengti dvi dailės darbų ekspozicijas skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, tėvelius ir miesto bendruomenės narius.
2.2. 2018-2019 metai surengti du koncertus skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, tėvelius ir miesto bendruomenės narius.

3. DALYVIAI

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio 1-8 klasių mokiniai, fortepijono, pučiamųjų, styginių, mušamųjų, papildomo fortepijono, liaudies instrumentų dalykų mokiniai;
Vilniaus Žemynos gimnazijos mokiniai;
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokiniai;
Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai;
Kėdainių muzikos mokyklos mokiniai;
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokiniai;
Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai;
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai;
Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ 5-6 m. auklėtiniai;
Vilniaus lopšelio darželio „Puriena“ 5-6 m. auklėtiniai;
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtiniai.

4. PROJEKTO VADOVĖ

Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės vyr. mokytoja.

5. PROJEKTO KURATORIAI

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

6. PROJEKTO PARTNERIAI

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė;
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija;
Vilniaus miesto centrinė biblioteka, skaitytojų aptarnavimo skyrius, meno ir muzikos skaitykla;
Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė;
Giedrė Jatautytė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė;
Svetlana Pūkienė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vyr. mokytoja;
Ilona Baltušnikienė, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos vyr. mokytoja;
Rimutė Zaleckaitė, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos meno vadovė;
Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė;
Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytoja metodininkė;
Danutė Kibickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja ekspertė;
Ugnius Vaiginis, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojas ekspertas;
Vita Vošterienė, Vilniaus lopšelio darželio ,,Puriena“ meninio ugdymo pedagogė;
Jolita Remeikienė, Vilniaus lopšelio darželio ,,Lazdynėlis“  meninio ugdymo pedagogė;
Inga Šilaikienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytoja metodininkė;
Dalia Ražanienė, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos, skaitytojų aptarnavimo skyriaus, meno ir muzikos skaityklos vyr. bibliotekininkė.

7. PROJEKTO VYKDYTOJAI

Aurelija Seliavienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja;
Viktorija Zabrodaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja ekspertė;
Eva Balachovičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja;
Antanas Žitkauskas, Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas;
Kornelijus Karnaševičius, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytojas;
Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja;
Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas.

8. RĖMĖJAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Karoliniškių seniūnija;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnija;
UAB ,,Eurobiuras“.

Informacija apie projektą   http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt
________________________

 

_________________________________________________________

 

eTwinning projektas „W. A. Mozarto kūrybos poveikis vaikams“

 

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šilelis“ įvyko baigiamasis eTwinning bendro projekto su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla koncertas.
Projekto „W. A. Mozarto muzikos poveikis vaikams“ organizatorės: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono mokytojų metodinės grupės  pradinio muzikinio ugdymo pirmininkė Aurelija Seliavienė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ vyr. auklėtoja Inga Naimušina. Šio projekto tikslas buvo plėsti vaikų akiratį, gilinti žinias, skatinti kūrybinę refleksiją per kompozitoriaus kūrinių klausymą, atlikimą instrumentais, solfedžiuojant, ritmuojant,  piešiant piešinius bei plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp muzikos mokyklos ir lopšelio-darželio vaikų ir pedagogų, organizuojant bendras veiklas, skatinti vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, ugdyti sąmoningą klausytoją ir atlikėją.
Smagu, kad mielai į projekto veiklą įsitraukė ir profesionaliomis kūrybinėmis idėjomis noriai pasidalino mūsų mokyklos solfedžio dalyko vyr. mokytoja Klara Karnaševienė. Kartu su savo II – V klasių mokinių komanda( Agile Astapovičiūte, Erika Žydelyte, Ada Putaite, Ieva Januševičiūte, Morta Baužaite, Dorotėja Užpelkyte, Agnieška Seliavaite, Monika Šimelevičiūte, Meda Bulotaite, Gyte Daškevičiūte, Neringa Litvinaite) paruošė kanonus, ritmines-žodines skanduotes  pagal W. A. Mozarto muzikos pavyzdžius. Šiuolaikinių išmaniųjų technologijų dėka kartu su vizualizacija  buvo pateikta lavinanti garsinė medžiaga, pagal kurią vyko bendra ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų veikla šokant, dainuojant, ritmuojant.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Koncerto akimirkos (Padidinti)

Koncertinę - instrumentinę dalį išpildė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos III kl. mokinių Monikos Šimelevičiūtės  (mokyt. A. Seliavienė) ir Agnieškos Seliavaitės (mokyt. V. Zabrodaitė) pasirodymai.
Po smagaus ir šilto bendradarbiavimo išliko geros emocijos vaikų veideliuose, pedagogų ir tėvelių širdyse. Tikimės, kad ir ateityje su „eTwinning“ nuveiksime gražių ir įsimintinų darbų.

 

_____________________________________________________________

 

Nacionalinis projektas
„Anglų kalbos ir muzikos draugystė”

      2018 m. gegužės 17 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai kartu su Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokytojais ir mokiniais  vykdė bendrą Nacionalinį eTwinning projektą „Anglų kalbos ir muzikos draugystė”.
Projekto kūrėjos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono dalyko mokytoja Alina Paigozina ir  Vilniaus Simono Stanevičiaus anglų kalbos mokytoja Virginija Bajoriūnienė.
Projekto tikslas- susieti anglų kalbą su muzika, suburti pradinių klasių mokinius bendrai veiklai, anglų kabos, muzikos sintezei.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Koncerto akimirkos (Padidinti)

     Koncerte išgirdome Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos vokalinius ansamblius ,,Smile“ ,,Cantare“, vadovė – muzikos mokytoja Aušra Banikonienė. Girdėjome afrikietiškų būgnų  grupės pasirodymą, vadovė – mokytoja Daiva Kurcevičienė. Stebėjome šokių grupės ,,Overtones“ šokių kompoziciją , mokytoja Rima Česevičienė, klausėmės 1-4 klasių mokinių literatūrinės kompozicijos anglų kalba-mokytoja Virginija Bajoriūnienė.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių muzikiniuose pasirodymuose dalyvavo 1-4 klasių fortepijono dalyko mokiniai- Dominyka Pauliukaitė, Saulė Stulgytė, Justina Palubinskaitė,  Ūla Tamošiūnaitė, Gabija Rimydytė, Augustė Aliukonytė, Virsavija Tkačuk, mokytoja Alina Paigozina, 1-2 klasių fleitos dalyko mokinės-Urtė Radiulytė, Aistė Dūdytė, mokytoja Julita Puidokė, 3 klasės papildomo fortepijono mokinė Livija Balachovičiūtė, mokytojas  Kornelijus Karnaševičius. 1 klasės smuiko dalyko mokinė Rasa Ona Kavaliauskaitė, mokytoja Rima Švėgždaitė.
1-4 klasių solfedžio dalyko mokiniai atliko ritmines kompozicijas, mokytoja Klara Karnaševičienė,
Koncerte dalyvavo mokytojas Antanas Žitkauskas, koncertmeisterės Daiva Lukošienė ir Aušrinė Garsonaitė.

Mokiniai susipažino su anglų ir amerikiečių kompozitoriais, jų muzika, kūryba, mokėsi dainas ir kūrinius, juos atliko koncerte. Pagilino žinias apie anglų kalbą, kultūrą, tobulino savo kūrybinius gebėjimus.

_____________________________________________________________

                                                                                              

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“ 2017 m.

Sausio 25 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje penktąjį kartą surengtas seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Pirmojoje dalyje savo pranešimus skaitė ir inovatyviomis idėjomis dalinosi jauni pedagogai – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojas Simas Sapiega, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” vyr. mokytojas Viktoras Bakys, Vilniaus kolegijos ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytojas Andrej Polevikov, o Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai atstovavo mokytoja Brigita Jurkonytė, pranešime „Vakarietiškos ir naujosios muzikologijos kryptys: skirtingi požiūriai į muzikos istorijos mokymą ir suvokimą“ pristačiusi naujas prieigas prie muzikos istorijos mokymo(si). Antrojoje seminaro dalyje patirtimi dalinosi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja Klara Karnaševičienė, skaičiusi pranešimą „Pamokos planavimas – raktas į pamokos kokybę“, o vertingas įžvalgas iš psichologo pozicijų pateikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė Laura Dubosaitė, pasakojusi apie mokinių atminties ir dėmesio galimybes.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Seminaras sutelkė daugiau nei šimtą muzikos teorinių disciplinų mokytojų iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų bei konservatorijų. Kasmetinis renginys – dėkinga terpė dalintis savo atradimais ir patirtimi su gausybe pedagogų, kuriems rūpi, kaip mokymo(si) procesą padaryti labiau įtraukiantį, įdomesnį ir šiuolaikiškai kokybiškesnį.
Paulina Nalivaikaitė

Paulina Nalivaikaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos)

_____________________________________________________________

 

     PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
kovo 1 d. įsakymu   Nr. V –  18 

 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (Lietuva)
Fortepijono dalyko mokytojų metodinė grupė
Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
Tamperės Pirkanmaa muzikos mokykla (Suomija)

MUZIKINIS - EDUKACINIS PROJEKTAS „ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

NUOSTATAI

I. PROJEKTO TIKSLAI  
1.1. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikėjišką meistriškumą, domėjimąsi  Lietuvių ir Suomių kompozitorių kūryba;
1.2. Lietuvos ir Suomijos istorijos bei kultūros pažinimas.

II. PROJEKTO  UŽDAVINIAI
2.1 Susipažinti su Suomijos pedagogų profesine patirtimi;
2.2 Surengti dvi atviras pamokas;
2.3 Surengti koncertą V. Kasiulio dailės muziejaus salėje.

III. PROGRAMA

3.1. 2017 m. kovo 24 d.
3.1.1  11.30 val. Projekto dalyvių sutikimas  Vilniaus oro uoste;
3.1.2. 13.30 – 14.30 val. Pietūs Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje;
3.1.3. 14.30 – 15.30 val. Bendra repeticija (kantelių ir kanklių, 28 kl.);
3.1.4. 14.30 – 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Sanna Viitaniemi metodinės medžiagos pristatymas bei pamokos demonstravimas (54 kl.);
3.1.5. 15.30 – 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos kanelių mokytojos Noora Laiho atvira
pamoka (28 kl.);
3.1.6. 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų apgyvendinimas
(šeimose, viešbutyje ,,Karolina”).

3.2. 2017 m. kovo 25 d.  
3.2.1.   9.00 – 10.30 val. repeticija Karoliniškių muzikos mokykloje;
3.2.2.  11.00 – 11.45 val. koncerto repeticija V. Kasiulio dailės muziejuje;
3.2.3.  12.00 – 14.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos ir Pirkanmaa muzikos
mokyklos mokinių koncertas (V. Kasiulio dailės muziejus, Goštauto g. 1 Vilnius);
3.2.4.  14.00 – 15.00 Pietūs (McDonald‘s, Gedimino pr.);
3.2.5.  15.00 – 17.00 val. Ekskursija po Vilniaus senamiestį, aplankant svarbias istorines
bei kultūrines vietas;
3.2.6.  17.30 – 20.00 val. Projekto dalyvių vakaronė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje.

3.3. 2017 m. kovo 26 d.
3.3.1  9.00 – 16.00 val. Svečių viešnagė Vilniaus mieste;
3.3.2  16.00 val. Tamperės Pirkanmaa (Suomija) muzikos mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų išvykimas iš Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos į Vilniaus oro uostą. 

IV. PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (Lietuva)
Tamperės Pirkanmaa muzikos mokykla (Suomija)
Fortepijono dalyko mokytojų metodinė grupė
Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė

Projekto kuratorė – Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė

Projekto koordinatoriai:
Jūratė Prusevičienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Regina Chmieliauskienė , fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja–metodininkė;
Aurelija Seliavienė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja;
Audronė Griškevičienė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja-metodininkė;
Indrė Matuzienė, mokytoja.

Informacija teikiama - tel. 8687 24345 Indrė Matuzienė, mokytoja.

 

_____________________________________________________________

 

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“

(2016 m.)

Sausio 27 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje jau ketvirtąjį kartą surengtas seminaras – praktikumas „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Jame savo pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi žinomi Lietuvos pedagogai – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė Gražina Dainauskienė,Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Jolanta Narkienė, LMTA Pedagogikos katedros docentė, muzikos  mokytoja ekspertė Lolita  Navickienė ir Šeškinės pradinės mokyklos mokytojas metodininkas, muzikos pedagogas Eirimas Velička. Karoliniškių muzikos mokyklai šiais metais atstovavo muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos metodinės grupės mokytoja Silvija Vosyliūtė – pranešime „Pirmieji pedagogo darbo metai: šiandienos mokymo galimybės ir iššūkiai“ pasidalino pirmųjų mokymo metų patirtimi bei kartu  su savo mokiniais pristatė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius solfedžio dalyko pamokoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę išklausyti ne tik muzikos pedagogų, bet ir kitų sričių specialistų įžvalgas. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė, gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė Sigita Lesinskienė savo pranešime „Kaip ugdyti ir rasti ryšį su keistai besielgiančiais vaikais“ aptarė dažniausiai pasitaikančius vaikų psichikos ir elgesio sutrikimus.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Kasmet organizuojamas renginys sulaukia daug dėmesio – seminare dalyvavo ne tik  Vilniaus, be ir kitų Lietuvos miestų pedagogai, kurių šiemet susirinko per šimtą. Tikimės, jog seminaro tradicija bus tęsiama toliau ir suteiks muzikos pedagogams naudingų žinių bei patirties, skatins plėsti akiratį  ir ieškoti optimaliausių muzikos teorijos mokymo būdų.

Agnė Janušaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos

_____________________________________________________________

 

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“

(2015 m.)

Sausio 28 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje jau trečiąjį kartą surengtas seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Jame savo pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi žinomi Lietuvos pedagogai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Mindaugas Urbaitis, mokytojas, džiazo mokyklos įkūrėjas bei vadovas Artūras Novikas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė Esta Rūta Urbonavičienė. Karoliniškių muzikos mokyklai šiais metais atstovavo muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos metodinės grupės vyr. mokytoja Klara Karnaševičienė, kartu su savo mokiniais pristačiusi pranešimą „Užduočių vizualizacija solfedžio pamokoje pradinio ugdymo etape. Darbas su interaktyvia lenta“.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Seminare buvo suteikta galimybė išgirsti ne tik pripažintų muzikos pedagogų, bet ir kitų sričių atstovų įžvalgas – vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys savo pranešime „Mokymo technologijų taikymas muzikos meno pamokose“ akcentavo psichologinius muzikos mokymo aspektus. Galima pasidžiaugti, jog kasmet renginys sulaukia vis daugiau dėmesio – seminare dalyvavo daugiau nei 100 pedagogų iš visos Lietuvos. Tikimės, jog seminaro tradicija bus tęsiama toliau ir suteiks muzikos pedagogams naudingų žinių bei patirties, skatins plėsti akiratį ir ieškoti optimaliausių muzikos teorijos mokymo būdų. 

Aistė Valentaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos)

_____________________________________________________________

 

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2013 m.

Seminaro - meistiškumo pamokų akimirkos

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(Padidinti)

_____________________________________________________________

 

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2012 m.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projektas „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ – tęstinis, trečius metus vykdomas renginys, skirtas muzikos mokyklų mokytojams. 2012 metais organizatoriai projektą „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ rengė  kartu su Lietuvos muzikų rėmimo fondu ir Lietuvos muzikos akademijos Muzikos mokymo centru.
2012 m. balandžio 12 d. vyko atviros Lietuvos muzikų rėmimo fondo „Sugrįžimų“ festivalio dalyvių Aido Puodžiuko (fortepijonas, Lietuva – JAV) ir Raimondo Butvilos (smuikas, Lietuva-Venesuela) meistriškumo pamokos pedagogams bei jų auklėtiniams.

Atvirose pamokose buvo analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti.

 

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

_____________________________________________________________

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2011 m.

Projektas

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projektas „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ – tęstinis, antrus metus vykdomas renginys, skirtas muzikos mokyklų mokytojams.
2011m. vasario 23 d. vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asist. Žilvino Malikėno (smuikas), doc. Liongino Čiapo (fleita), prof. Tauro Adomavičiaus (trombonas), prof. Jurijaus Kalco (choro dirigavimas) seminarai – meistriškumo pamokos.
Atvirose pamokose buvo analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti.

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

2011 m. kovo 23 d. projekto Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje lektoriai:

Prof. Ričardas Sviackevičius (akordeonas)

Prof. Zbignevas Ibelhauptas (fortepijonas)

Prof. Virgilijus Noreika (solinis dainavimas)

Doc. dr. Judita Žukienė

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

_____________________________________________________________

Lietuvos muzikos ir  teatro akademija ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla kartu pristato projektą

 Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje
2010 metų sausio – balandžio mėn. Karoliniškių muzikos mokykla  kviečia į atviras iškiliausių Lietuvos atlikėjų, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogų,  profesorių Eduardo Gabnio (akordeonas), Linos Naikelienės (kanklės), Algirdo Budrio (klarnetas), Zbignevo Ibelhaupto (fortepijonas), Petro Radzevičiaus (altas),   docento Dainiaus Puišio (chorinis dirigavimas), asistento Irmanto Andriūno (birbynė) meistriškumo pamokas pedagogams bei jų auklėtiniams.

  • Sausio mėn. 26 d.   14.00 val.

prof. Linos Naikelienės,  asist. Irmanto Andriūno seminarai - meistriškumo pamokos

  • Vasario mėn. 25 d.  14.00 val.

prof. Petro Radzevičiaus seminaras - meistriškumo pamoka

  • Kovo mėn. 9 d.  14.00 val.

prof. Algirdo Budrio seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Kovo mėn. 20 d.  14.00 val.

prof. Eduardo Gabnio seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Balandžio mėn. 12 d. 14.00 val.

prof. Zbignevo Ibelhaupto seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Balandžio mėn. 21 d.  16.30 val.

doc. Dainiaus Puišio seminaras -  meistriškumo pamoka
Balandžio mėn. 26 d.  18.00 val.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijosKongresų rūmų salė
(Tilto g. 16, Vilnius)
Baigiamasis projekto koncertas ir Meno meistrų pagerbimo iškilmės

Kiekvieni mokslo metai Karoliniškių muzikos mokyklai yra reikšmingi ir ypatingi. Šiandienos darbų sūkury vykdomi projektai – „Atviri Šventojo šaltinio vartai“, „Auginkime klausytoją“ pritraukia vis gausesnį dalyvių, pedagogų ir klausytojų būrį. Naujo projekto – „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ pagrindinis tikslas suteikti kvalifikuotas ir profesionalias žinias bei aukšto meninio lygio patirtį mokyklos pedagogams ir jų auklėtiniams. Atvirose pamokose bus analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti. Taigi, šių metų atvirose meistriškumo pamokose pedagogų ir jų auklėtinių laukia naujos idėjos, kritika ir kūrybiniai mūzos ieškojimai.

Dalyviams bus išduodamos Karoliniškių muzikos mokyklos pažymos. Išankstinė registracija BŪTINA. Kviečiame registruotis: el. paštu: jolanta.babaliauskiene@gmail.com

prof. Linos Naikelienės,  asist. Irmanto Andriūno seminarai - meistriškumo pamokos

2010 metų sausio 26 d. mokykloje vyko pirmasis bendro Lietuvos muzikos ir  teatro akademijos bei Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projekto „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ renginys. Seminarą - meistriškumo pamokas vedė Liaudies instrumentų ir akordeono katedros prof. Lina Naikelienė (kanklės) ir  asist. Irmantas Andriūnas (birbynė). Savo grojimo įgūdžius demonstravo Karoliniškių muzikos mokyklos mažosios kanklininkės: Saulė Zadesenec (mokyt. Jolanta Babaliauskienė), Lina Ralytė (mokyt. Audronė Griškevičienė), Rūta Marcinkevičiūtė (mokyt. Aušra Kavalnienė) ir birbynininkai - Algirdas Janonis (mokyt. Eugenijus Čiplys) ir Mantas Povilaitis (mokyt. Kęstutis Lipeika). Seminaro metu pedagogai mažuosius atlikėjus mokė tik profesionalams žinomų subtilybių ir muzikavimo paslapčių. Kiekvienam salėje dalyvavusiam žiūrovui, suprantamai dėstomos pamokos, paliko aiškumo įspūdį. Meistriškumo kursai, kurių metu dalyvavo Karoliniškių ir kitų Vilniaus muzikos mokyklų pedagogai ir mokiniai, sulaukė didelio susidomėjimo. Džiugina Meno meistrų ir pedagogų entuziazmas, meilė savo darbui ir bendrai kūrybinei veiklai.

Jolanta Babaliauskienė

 

prof. Petro Radzevičiaus seminaras - meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

 

prof. Algirdo Budrio seminaras -  meistriškumo pamoka

2010 m. kovo 9 d. mūsų mokykloje lankėsi žymus Lietuvos klarnetininkas LMTA pučiamųjų instrumentų katedros vedėjas prof. Algirdas Budrys. Meistriškumo pamokoje dalyvavo mokytojo Vytauto Mockūno I kl. klarnetininkai Deividas Uždavinys, Džiugas Zalubas; saksofonininkai: Karolis Mirinavičius VI kl., Vida Ravoit VII kl. ir Robert Markovskij IV kl.;  mokytojo Dariaus Krukonio
IV kl. mokinė Gintarė Einoriūtė.

Prof. Algirdas Budrys dirbo nuoširdžiai, uždegančiai, kreipdamas didžiausią dėmesį į garsą, jo tembrą, melodijos suvokimą ir kūrinio interpretaciją. „Mes ne grojame, o dainuojame savo instrumentu“, šis vokalo ir grojimo pučiamaisiais instrumentais sugretinimas, lydėjo visą Maestro darbą su mokiniais.

Profesorius pasidžiaugė mokytojo Vytauto Mockūno teisingu ir gražiu darbu, pagyrė mūsų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojų gerą kvalifikaciją ir profesionalų mokinių ugdymą. Šiais mokslo metais Karoliniškių muzikos mokykloje vykstantys tokie susitikimai – seminarai su žymiais meno meistrais yra svarbus įvykis kiekvieno mokytojo darbe, tai žinių tobulinimas savo profesijos srityje.

Viktorija Zabrodaitė

 

prof. Eduardo Gabnio seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

prof. Zbignevo Ibelhaupto seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

doc. Dainiaus Puišio seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

______________________________________________________

Pagrindinis

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2014 elektroninis paštas