FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Projektai

 

                                                                                              

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“ 2017 m.

Sausio 25 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje penktąjį kartą surengtas seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Pirmojoje dalyje savo pranešimus skaitė ir inovatyviomis idėjomis dalinosi jauni pedagogai – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojas Simas Sapiega, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” vyr. mokytojas Viktoras Bakys, Vilniaus kolegijos ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytojas Andrej Polevikov, o Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai atstovavo mokytoja Brigita Jurkonytė, pranešime „Vakarietiškos ir naujosios muzikologijos kryptys: skirtingi požiūriai į muzikos istorijos mokymą ir suvokimą“ pristačiusi naujas prieigas prie muzikos istorijos mokymo(si). Antrojoje seminaro dalyje patirtimi dalinosi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja Klara Karnaševičienė, skaičiusi pranešimą „Pamokos planavimas – raktas į pamokos kokybę“, o vertingas įžvalgas iš psichologo pozicijų pateikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė Laura Dubosaitė, pasakojusi apie mokinių atminties ir dėmesio galimybes.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Seminaras sutelkė daugiau nei šimtą muzikos teorinių disciplinų mokytojų iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų bei konservatorijų. Kasmetinis renginys – dėkinga terpė dalintis savo atradimais ir patirtimi su gausybe pedagogų, kuriems rūpi, kaip mokymo(si) procesą padaryti labiau įtraukiantį, įdomesnį ir šiuolaikiškai kokybiškesnį.
Paulina Nalivaikaitė

Paulina Nalivaikaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos)

_____________________________________________________________

 

     PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
kovo 1 d. įsakymu   Nr. V –  18 

 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (Lietuva)
Fortepijono dalyko mokytojų metodinė grupė
Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
Tamperės Pirkanmaa muzikos mokykla (Suomija)

MUZIKINIS - EDUKACINIS PROJEKTAS „ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

NUOSTATAI

I. PROJEKTO TIKSLAI  
1.1. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikėjišką meistriškumą, domėjimąsi  Lietuvių ir Suomių kompozitorių kūryba;
1.2. Lietuvos ir Suomijos istorijos bei kultūros pažinimas.

II. PROJEKTO  UŽDAVINIAI
2.1 Susipažinti su Suomijos pedagogų profesine patirtimi;
2.2 Surengti dvi atviras pamokas;
2.3 Surengti koncertą V. Kasiulio dailės muziejaus salėje.

III. PROGRAMA

3.1. 2017 m. kovo 24 d.
3.1.1  11.30 val. Projekto dalyvių sutikimas  Vilniaus oro uoste;
3.1.2. 13.30 – 14.30 val. Pietūs Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje;
3.1.3. 14.30 – 15.30 val. Bendra repeticija (kantelių ir kanklių, 28 kl.);
3.1.4. 14.30 – 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Sanna Viitaniemi metodinės medžiagos pristatymas bei pamokos demonstravimas (54 kl.);
3.1.5. 15.30 – 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos kanelių mokytojos Noora Laiho atvira
pamoka (28 kl.);
3.1.6. 16.30 val. Pirkanmaa muzikos mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų apgyvendinimas
(šeimose, viešbutyje ,,Karolina”).

3.2. 2017 m. kovo 25 d.  
3.2.1.   9.00 – 10.30 val. repeticija Karoliniškių muzikos mokykloje;
3.2.2.  11.00 – 11.45 val. koncerto repeticija V. Kasiulio dailės muziejuje;
3.2.3.  12.00 – 14.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos ir Pirkanmaa muzikos
mokyklos mokinių koncertas (V. Kasiulio dailės muziejus, Goštauto g. 1 Vilnius);
3.2.4.  14.00 – 15.00 Pietūs (McDonald‘s, Gedimino pr.);
3.2.5.  15.00 – 17.00 val. Ekskursija po Vilniaus senamiestį, aplankant svarbias istorines
bei kultūrines vietas;
3.2.6.  17.30 – 20.00 val. Projekto dalyvių vakaronė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje.

3.3. 2017 m. kovo 26 d.
3.3.1  9.00 – 16.00 val. Svečių viešnagė Vilniaus mieste;
3.3.2  16.00 val. Tamperės Pirkanmaa (Suomija) muzikos mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų išvykimas iš Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos į Vilniaus oro uostą. 

IV. PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (Lietuva)
Tamperės Pirkanmaa muzikos mokykla (Suomija)
Fortepijono dalyko mokytojų metodinė grupė
Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė

Projekto kuratorė – Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė

Projekto koordinatoriai:
Jūratė Prusevičienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Regina Chmieliauskienė , fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja–metodininkė;
Aurelija Seliavienė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja;
Audronė Griškevičienė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja-metodininkė;
Indrė Matuzienė, mokytoja.

Informacija teikiama - tel. 8687 24345 Indrė Matuzienė, mokytoja.

 

_____________________________________________________________

 

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“

(2016 m.)

Sausio 27 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje jau ketvirtąjį kartą surengtas seminaras – praktikumas „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Jame savo pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi žinomi Lietuvos pedagogai – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė Gražina Dainauskienė,Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Jolanta Narkienė, LMTA Pedagogikos katedros docentė, muzikos  mokytoja ekspertė Lolita  Navickienė ir Šeškinės pradinės mokyklos mokytojas metodininkas, muzikos pedagogas Eirimas Velička. Karoliniškių muzikos mokyklai šiais metais atstovavo muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos metodinės grupės mokytoja Silvija Vosyliūtė – pranešime „Pirmieji pedagogo darbo metai: šiandienos mokymo galimybės ir iššūkiai“ pasidalino pirmųjų mokymo metų patirtimi bei kartu  su savo mokiniais pristatė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius solfedžio dalyko pamokoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę išklausyti ne tik muzikos pedagogų, bet ir kitų sričių specialistų įžvalgas. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė, gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė Sigita Lesinskienė savo pranešime „Kaip ugdyti ir rasti ryšį su keistai besielgiančiais vaikais“ aptarė dažniausiai pasitaikančius vaikų psichikos ir elgesio sutrikimus.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Kasmet organizuojamas renginys sulaukia daug dėmesio – seminare dalyvavo ne tik  Vilniaus, be ir kitų Lietuvos miestų pedagogai, kurių šiemet susirinko per šimtą. Tikimės, jog seminaro tradicija bus tęsiama toliau ir suteiks muzikos pedagogams naudingų žinių bei patirties, skatins plėsti akiratį  ir ieškoti optimaliausių muzikos teorijos mokymo būdų.

Agnė Janušaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos

_____________________________________________________________

 

Seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“

(2015 m.)

Sausio 28 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje jau trečiąjį kartą surengtas seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Jame savo pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi žinomi Lietuvos pedagogai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Mindaugas Urbaitis, mokytojas, džiazo mokyklos įkūrėjas bei vadovas Artūras Novikas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė Esta Rūta Urbonavičienė. Karoliniškių muzikos mokyklai šiais metais atstovavo muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos metodinės grupės vyr. mokytoja Klara Karnaševičienė, kartu su savo mokiniais pristačiusi pranešimą „Užduočių vizualizacija solfedžio pamokoje pradinio ugdymo etape. Darbas su interaktyvia lenta“.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seminaro akimirkos (Padidinti)

Seminare buvo suteikta galimybė išgirsti ne tik pripažintų muzikos pedagogų, bet ir kitų sričių atstovų įžvalgas – vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys savo pranešime „Mokymo technologijų taikymas muzikos meno pamokose“ akcentavo psichologinius muzikos mokymo aspektus. Galima pasidžiaugti, jog kasmet renginys sulaukia vis daugiau dėmesio – seminare dalyvavo daugiau nei 100 pedagogų iš visos Lietuvos. Tikimės, jog seminaro tradicija bus tęsiama toliau ir suteiks muzikos pedagogams naudingų žinių bei patirties, skatins plėsti akiratį ir ieškoti optimaliausių muzikos teorijos mokymo būdų. 

Aistė Valentaitė
(Antano Žitkausko nuotraukos)

_____________________________________________________________

 

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2013 m.

Seminaro - meistiškumo pamokų akimirkos

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(Padidinti)

_____________________________________________________________

 

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2012 m.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projektas „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ – tęstinis, trečius metus vykdomas renginys, skirtas muzikos mokyklų mokytojams. 2012 metais organizatoriai projektą „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ rengė  kartu su Lietuvos muzikų rėmimo fondu ir Lietuvos muzikos akademijos Muzikos mokymo centru.
2012 m. balandžio 12 d. vyko atviros Lietuvos muzikų rėmimo fondo „Sugrįžimų“ festivalio dalyvių Aido Puodžiuko (fortepijonas, Lietuva – JAV) ir Raimondo Butvilos (smuikas, Lietuva-Venesuela) meistriškumo pamokos pedagogams bei jų auklėtiniams.

Atvirose pamokose buvo analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti.

 

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

_____________________________________________________________

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

2011 m.

Projektas

Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projektas „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ – tęstinis, antrus metus vykdomas renginys, skirtas muzikos mokyklų mokytojams.
2011m. vasario 23 d. vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asist. Žilvino Malikėno (smuikas), doc. Liongino Čiapo (fleita), prof. Tauro Adomavičiaus (trombonas), prof. Jurijaus Kalco (choro dirigavimas) seminarai – meistriškumo pamokos.
Atvirose pamokose buvo analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti.

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

2011 m. kovo 23 d. projekto Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje lektoriai:

Prof. Ričardas Sviackevičius (akordeonas)

Prof. Zbignevas Ibelhauptas (fortepijonas)

Prof. Virgilijus Noreika (solinis dainavimas)

Doc. dr. Judita Žukienė

Seminaro – meistriškumo pamokų akimirkos

 

_____________________________________________________________

Lietuvos muzikos ir  teatro akademija ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla kartu pristato projektą

 Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje
2010 metų sausio – balandžio mėn. Karoliniškių muzikos mokykla  kviečia į atviras iškiliausių Lietuvos atlikėjų, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogų,  profesorių Eduardo Gabnio (akordeonas), Linos Naikelienės (kanklės), Algirdo Budrio (klarnetas), Zbignevo Ibelhaupto (fortepijonas), Petro Radzevičiaus (altas),   docento Dainiaus Puišio (chorinis dirigavimas), asistento Irmanto Andriūno (birbynė) meistriškumo pamokas pedagogams bei jų auklėtiniams.

  • Sausio mėn. 26 d.   14.00 val.

prof. Linos Naikelienės,  asist. Irmanto Andriūno seminarai - meistriškumo pamokos

  • Vasario mėn. 25 d.  14.00 val.

prof. Petro Radzevičiaus seminaras - meistriškumo pamoka

  • Kovo mėn. 9 d.  14.00 val.

prof. Algirdo Budrio seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Kovo mėn. 20 d.  14.00 val.

prof. Eduardo Gabnio seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Balandžio mėn. 12 d. 14.00 val.

prof. Zbignevo Ibelhaupto seminaras -  meistriškumo pamoka

  • Balandžio mėn. 21 d.  16.30 val.

doc. Dainiaus Puišio seminaras -  meistriškumo pamoka
Balandžio mėn. 26 d.  18.00 val.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijosKongresų rūmų salė
(Tilto g. 16, Vilnius)
Baigiamasis projekto koncertas ir Meno meistrų pagerbimo iškilmės

Kiekvieni mokslo metai Karoliniškių muzikos mokyklai yra reikšmingi ir ypatingi. Šiandienos darbų sūkury vykdomi projektai – „Atviri Šventojo šaltinio vartai“, „Auginkime klausytoją“ pritraukia vis gausesnį dalyvių, pedagogų ir klausytojų būrį. Naujo projekto – „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ pagrindinis tikslas suteikti kvalifikuotas ir profesionalias žinias bei aukšto meninio lygio patirtį mokyklos pedagogams ir jų auklėtiniams. Atvirose pamokose bus analizuojama kūrinių interpretacija, atlikimo meistriškumas, maniera ir jos bruožai, nagrinėjama metodinė medžiaga meninei raiškai ir įgūdžiams lavinti. Taigi, šių metų atvirose meistriškumo pamokose pedagogų ir jų auklėtinių laukia naujos idėjos, kritika ir kūrybiniai mūzos ieškojimai.

Dalyviams bus išduodamos Karoliniškių muzikos mokyklos pažymos. Išankstinė registracija BŪTINA. Kviečiame registruotis: el. paštu: jolanta.babaliauskiene@gmail.com

prof. Linos Naikelienės,  asist. Irmanto Andriūno seminarai - meistriškumo pamokos

2010 metų sausio 26 d. mokykloje vyko pirmasis bendro Lietuvos muzikos ir  teatro akademijos bei Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos projekto „Meno meistrai Karoliniškių muzikos mokykloje“ renginys. Seminarą - meistriškumo pamokas vedė Liaudies instrumentų ir akordeono katedros prof. Lina Naikelienė (kanklės) ir  asist. Irmantas Andriūnas (birbynė). Savo grojimo įgūdžius demonstravo Karoliniškių muzikos mokyklos mažosios kanklininkės: Saulė Zadesenec (mokyt. Jolanta Babaliauskienė), Lina Ralytė (mokyt. Audronė Griškevičienė), Rūta Marcinkevičiūtė (mokyt. Aušra Kavalnienė) ir birbynininkai - Algirdas Janonis (mokyt. Eugenijus Čiplys) ir Mantas Povilaitis (mokyt. Kęstutis Lipeika). Seminaro metu pedagogai mažuosius atlikėjus mokė tik profesionalams žinomų subtilybių ir muzikavimo paslapčių. Kiekvienam salėje dalyvavusiam žiūrovui, suprantamai dėstomos pamokos, paliko aiškumo įspūdį. Meistriškumo kursai, kurių metu dalyvavo Karoliniškių ir kitų Vilniaus muzikos mokyklų pedagogai ir mokiniai, sulaukė didelio susidomėjimo. Džiugina Meno meistrų ir pedagogų entuziazmas, meilė savo darbui ir bendrai kūrybinei veiklai.

Jolanta Babaliauskienė

 

prof. Petro Radzevičiaus seminaras - meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

 

prof. Algirdo Budrio seminaras -  meistriškumo pamoka

2010 m. kovo 9 d. mūsų mokykloje lankėsi žymus Lietuvos klarnetininkas LMTA pučiamųjų instrumentų katedros vedėjas prof. Algirdas Budrys. Meistriškumo pamokoje dalyvavo mokytojo Vytauto Mockūno I kl. klarnetininkai Deividas Uždavinys, Džiugas Zalubas; saksofonininkai: Karolis Mirinavičius VI kl., Vida Ravoit VII kl. ir Robert Markovskij IV kl.;  mokytojo Dariaus Krukonio
IV kl. mokinė Gintarė Einoriūtė.

Prof. Algirdas Budrys dirbo nuoširdžiai, uždegančiai, kreipdamas didžiausią dėmesį į garsą, jo tembrą, melodijos suvokimą ir kūrinio interpretaciją. „Mes ne grojame, o dainuojame savo instrumentu“, šis vokalo ir grojimo pučiamaisiais instrumentais sugretinimas, lydėjo visą Maestro darbą su mokiniais.

Profesorius pasidžiaugė mokytojo Vytauto Mockūno teisingu ir gražiu darbu, pagyrė mūsų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojų gerą kvalifikaciją ir profesionalų mokinių ugdymą. Šiais mokslo metais Karoliniškių muzikos mokykloje vykstantys tokie susitikimai – seminarai su žymiais meno meistrais yra svarbus įvykis kiekvieno mokytojo darbe, tai žinių tobulinimas savo profesijos srityje.

Viktorija Zabrodaitė

 

prof. Eduardo Gabnio seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

prof. Zbignevo Ibelhaupto seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

doc. Dainiaus Puišio seminaras -  meistriškumo pamoka

Seminaro akimirkos

 

______________________________________________________

Pagrindinis

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2014 elektroninis paštas