FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

2017 metai

Direktorius

1

1467,57

1473,35

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4

1068,55

1117,90

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

654,38

906,91

Pedagogas

115

616,99

637,78

Koncertmeisteris

12

461,17

464,80

Bibliotekos vedėjas

1

608,23

695,13

Duomenų bazės ir dokumentų priežiūros specialistė

1

365

717,16

Laborantas

1

182,50

202,28

Muzikos instrumentų taisymo-derinimo meistras

7

244,29

255,78

Tarnybinių patalpų valytojas

6

365

380

Rūbininkas-budėtojas

3

365

380

Kiemsargis

1

365

380

Patalpų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

4

182,50

248,77

Naktinis sargas

3

365

380

 Direktorė                                                                                                                       Aldona Skruibytė

 

Informacija apie laisvąs mokytojų pareigybęs:

Šiuo metu laisvų mokytojo pareigybių nėra.

 


 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2017 elektroninis paštas