FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016
Metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

II ketv.

Direktorius

1467,57

1

1473,35

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1068,55

3

1268,90

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

654,38

1

827,37

Pedagogas

616,99

117

630

Koncertmeisteris

461,17

12

464,80

Bibliotekos vedėjas

608,23

1

618,57

Duomenų bazės ir dokumentų priežiūros specialistė

365

1

567,68

Laborantas

182,50

1

202,28

Muzikos instrumentų taisymo-derinimo meistras

365

7

396

Tarnybinių patalpų valytojas

365

6

380

Rūbininkas-budėtojas

365

3

380

Kiemsargis

365

1

380

Patalpų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

182,50

4

248,77

Naktinis sargas

365

3

380

 

Direktorė   Aldona Skruibytė

 

Informacija apie laisvąs mokytojų pareigybęs:

Šiuo metu laisvų mokytojo pareigybių nėra.

 


 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2017 elektroninis paštas