FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017
Metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

1473,35

1

1495,93

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1117,90

4

1135,03

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

906,91

1

1126,25

Pedagogas

637,78

107

657,87

Koncertmeisteris

464,80

12

446,50

Bibliotekininkas

695,13

1

861,25

Duomenų bazės ir dokumentų priežiūros specialistė

717,16

_

_

Raštinės vadovas

_

1

993,75

Laborantas

202,28

_

_

Sekretorius

_

2

503,17

IT specialistas

_

1

276,26

Muzikos instrumentų derintojas

255,78

7

311,57

Valytojas

380

5

400

Rūbininkas-budėtojas

380

_

_

Rūbininkas

_

2

200

Kiemsargis

380

2

400

Pastatų prižiūrėtojas

248,77

3

351,13

Naktinis sargas

380

_

_

Budėtojas-sargas

_

5

360

 Direktorė                                                                                                                       Aldona Skruibytė

 

Informacija apie laisvąs mokytojų pareigybęs:

Šiuo metu laisvų mokytojo pareigybių nėra.

 


 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2017 elektroninis paštas