Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player


Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

 

VIZIJA

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei organizacija.

 

MISIJA

Aktyvi formalųjį ugdymą papildanti švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį muzikinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius.

.................................................

Mokykloje veikia šios metodinės grupės:

Akordeono

Chorinio ir solinio dainavimo

Fortepijono

Gitaros

Liaudies instrumentų

Papildomo fortepijono

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

Styginių instrumentų

Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos

__________________________

Informacija apie darbo užmokestį

Pedagogų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE MOKYKLĄ

Mokykla įkurta 1973 metų gruodžio 1 d.
Nuo 1991 – ųjų persikėlė į dabartines patalpas Karoliniškių pakrašty, 1993 metais jai suteiktas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vardas.
Vadovai: Janina Rybokienė (1973 – 1979), Algimantas Prusevičius (1979 – 1985), Kazimieras Balčėtis (1985 – 2008), nuo 2008 m. – Aldona Skruibytė.
Per keturis dešimtmečius įstaiga išaugo iki vienos didžiausių muzikos mokyklų mieste ir šalyje: joje dirba 115 mokytojų, mokosi 1100 moksleivių. O pasirinkę skirtingas – ankstyvojo, pradinio, pagrindinio arba kryptingo muzikavimo, taip pat profesinės linkmės ar suaugusiųjų meninio ugdymo programas, mokyklą jau yra baigę per 2600 auklėtinių.
Mokoma groti fortepijonu, styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais, liaudies instrumentais, akordeonu, taip pat dėstomi chorinis bei solinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija ir kompozicija.

 

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Mokyklai vadovauja __________________________________________________ Direktorė - Aldona Skruibytė ________________________________________ pavaduotoja ugdymui - Jūratė Prusevičienė ____________________________ pavaduotoja ugdymui - Jolanta Babaliauskienė _________________________ pavaduotojas ūkio reikalams - Zigmantas Mikšys ______________ pavaduotoja ugdymui - Alina Paigozina ________________________________ pavaduotoja ugdymui - Eglė Vakarinaitė - Zilnienė

__________________________________________________________________

MOKYKLOS TARYBA

Tėvų atstovai:
Jūratė Lebednykienė, Renata Mizgaitienė, Rosvaldas Gorbačiovas
Mokytojai:
Audronė Griškevičienė, Jolanta Babaliauskienė, tarybos pirmininkas Kornelijus Karnaševičius
Mokinių atstovai:
Danielius Kilas, Dorotėja Užpelkytė, Beatričė Kostkevičiūtė

 

__________________________________________________________________

 

METODINĖ TARYBA

Aldona Skruibytė, direktorė
Jolanta Babaliauskienė, pavaduotoja ugdymui _________
Jūratė Prusevičienė, pavaduotoja ugdymui
Alina Paigozina, pavaduotoja ugdymui
Eglė Vakarinaitė - Zilnienė, pavaduotoja ugdymui _____________________ Antanas Žitkauskas, mokytojas metodininkas
Aurelija Seliavienė,vyr. mokytoja
Regina Chmieliauskienė, mokytoja metodininkė
Helena Dainovskaja, mokytoja ekspertė
Audronė Griškevičienė, mokytoja metodininkė
Loreta Staškienė, vyr. mokytoja
Diana Mikienė, mokytoja ekspertė
Edita Narmontienė, mokytoja 
Ala Vasilionkaitienė, mokytoja metodininkė
Laimutė Pakalkienė, vyr. mokytoja
Viktorija Zabrodaitė, mokytoja ekspertė
Jurgis Dapšauskas, mokytojas

 

__________________________________________________________________

MOKYTOJŲ TARYBA

__________________________________________________________________

AKORDEONO DALYKAS

Akordeono muzika Lietuvoje pamažu įgijo pripažinimą. Koncertų salėse skamba sudėtingos modernios, avangardinės kompozicijos, originalūs įvairių kompozitorių kūriniai, reikalaujantys ypač profesionalaus pasirengimo ir virtuoziškumo.  Mokytojai su savo ugdytiniais, solistais bei įvairiais ansambliais ne tik dalyvauja įvairiuose koncertuose ir festivaliuose, tačiau vyksta į Lietuvos ir tarptautinius konkursus, pelno  laureatų vardus.   
Akordeono dalyko mokiniai turi galimybę muzikuoti orkestre. Jaunesnių klasių akordeonų orkestras (II–IV kl.), vadovas Arvydas Kvedaravičius ir vyresnių klasių akordeonų orkestras (V–X kl.), vadovas Vladimiras Voskan. Vyresnių klasių akordeonų orkestras nuolat dalyvauja mokyklos koncertuose Vilniaus Kongresų rūmuose, bei Nacionalinėje filharmonijoje. Orkestras yra koncertavęs LR aplinkos ministerijoje, LR Seime, Lietuvos Radijo ir Televizijos centre, Vilniaus Statybininkų rengimo centre, Pasieniečių mokykloje, Karoliniškių bendruomenės renginiuose.
Nuo 2018 m. akordeono dalyko  mokytojų metodinė grupė rengia Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos festivalį ,,Pasaulio muzika”.

Akordeono metodinės grupės pirmininkė mokytoja ekspertė - Helena Dainovskaja
Eva Balachovičienė – Vincelovič, vyr. mokytoja
Arvydas Kvedaravičius, vyr. mokytojas
Svetlana Lavuta, mokytoja metodininkė
Janina Lokucijevska, vyr. mokytoja ________________________________
Jūratė Prusevičienė – Uskytė, mokytoja metodininkė
Roma Roginska, mokytoja metodininkė
Agnė Dūkštaitė, mokytoja
Vladimiras Voskan, vyr. mokytojas ________________________________ Raimonds Ungurs, mokytojas  

___________________________________________________________ į viršų

CHORINIO IR SOLINIO DAINAVIMO DALYKAI

Žmogaus balsas – tai unikaliausias, gamtos mums duotas  muzikos instrumentas. Galima drąsiai teigti, kad dainavimas – tai vienas pirmųjų ir ankstyviausių emocinių,  intonacinių ryšių tarp žmonių. 
Mūsų mokyklos dainavimo dalyko mokytojai padeda atverti plačias žmogaus balso išraiškos galimybes, tobulina chorinio ar solinio dainavimo įgūdžius, ugdo muzikinį skonį. Drauge su moksleiviais, kurių  yra jau daugiau kaip 200, siekiame patirti muzikavimo džiaugsmą.
Jaunių chorui „Cantica“, kuris savo įtaigiu muzikavimu  džiugina klausytojus, vadovauja D. Mikienė, chormeisterė
G. Gumuliauskienė.  Jaunių choras  „Cantica“, kūrybingai bendradarbiaudamas  su mokyklos simfoniniu orkestru, ruošia turiningas ir originalias koncertines programas. Choras kasmet išvyksta į koncertines – pažintines keliones. Įdomiausi turistiniai maršrutai bei koncertai pasiekė  Vokietiją, Suomiją, Olandiją, Slovakiją, Kroatiją., Norvegiją. Šiais metais Cantica ruošiasi vykti į tolimąją Gruziją. Išvykos, kurių metu koncertuojama ir patiriami neišdildomi įspūdžiai, plečia moksleivių akiratį, ugdo kolektyvo darnumą ir bendro muzikavimo džiaugsmą.
Jaunučių chorams vadovauja mokytojos G. Gumuliauskienė, L. Zarankienė, Ž. Dervinytė. Visi chorinio dainavimo dalyko moksleivių chorai dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse. Choras Cantica ruošiasi Dainų šventei, skirtai Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti.
Chorai  ir solistai džiugina klausytojus turiningais  koncertais mokykloje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Kongresų rūmuose, Respublikos Seime, Šv. Ignoto bažnyčioje.
Jaunieji solistai, ugdomi mokytojų R. Janutėnaitės , R. Muckienės, E. Vakarinaitės–Zilnienės, G. Pintukaitės,  koncertuoja jaukiose miesto  koncertinėse salėse, džiaugiasi apdovanojimais, pelnytais šalies ir tarptautiniuose konkursuose: „Dainų dainelė“ ,„Rudens spalvos“, „Muzikos arena“, „Tautiniai akcentai muzikoje“, „Dainos sparnais aplink pasaulį“. 
Visus norinčius išmokti dainavimo meno vaikus ruošia profesionalūs, kūrybingi ir žinomi savo srities pedagogai bei jauni, kupini noro ugdyti mažuosius dainininkus, mokytojai.
Papildomi chorai, vadovaujami mokytojų: V. Brūzgienės , N. Miknevičienės ir S. Petrauskaitės, koncertuoja tėveliams, taip pat dalyvauja visos mokyklos moksleivių koncertuose. 
Ankstyvojo muzikinio ugdymo pamokėlėse mokytoja S. Petrauskaitė mažyliams žaismingai atveria muzikos paslapčių pasaulį.
Metodinės grupės mokytojų iniciatyva organizuojamas jau platų atgarsį įgavęs  šalies  muzikos ir meno mokyklų jaunųjų dainininkų solinio dainavimo konkursas „Dainos sparnais aplink pasaulį“. Šiais metais surengtas  seminaras respublikos muzikos mokyklų mokytojams bei vokalo pedagogams sulaukė didelio susidomėjimo  ir gražių kolegų atsiliepimų.
Mūsų metodinės grupės įniciatyva rengiamas labai spalvingas ir kūrybingas renginys „Mūsų talentų medis“.
Šiame renginyje kviečiami dalyvauti įvairių specialybių moksleiviai, norintys atskleisti įvairiausius savo talentus

Chorinio ir solinio dainavimo metodinėje grupėje darbuojasi šie pedagogai:
Chorinio dainavimo dalyko mokytojai:

Diana Mikienė, metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė  
Gražina Gumuliauskienė, mokytoja metodininkė  
Lilijana Zarankienė, mokytoja metodininkė  
Židrūna Dervinytė, vyr. mokytoja  
Justina Leinartaitė, mokytoja 
Valerija Brūzgienė,  vyr. mokytoja  

Solinio dainavimo dalyko mokytojai:

Raimonda Janutėnaitė, vyr. mokytoja
Rasa Muckienė, mokytoja metodininkė
Gabrielė Pintukaitė - Pocienė , mokytoja
Eglė Vakarinaitė - Zilnienė, vyr. mokytoja

___________________________________________________________ į viršų

FORTEPIJONO DALYKAS

Fortepijono dalyko mokytojai su dideliu džiaugsmu ir meile perduoda žinias ir koncertinę patirtį savo auklėtiniams.
Koncertinė veikla spalvinga ir įvairi. Moksleiviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, kurių geografinė apimtis labai plati – nuo Vilniaus iki Stambulo ir Skandinavijos. Su pedagogų pagalba laimi laureatų vardus ir prizines vietas, aktyviai dalyvauja ir kitų mokyklos metodinių grupių muzikinėje veikloje, kameriniuose ansambliuose. Šioje srityje taip pat pasiekti gražūs laimėjimai.
Fortepijono metodinės grupės mokytojai:

fortepijono metodinės grupės pirmininkės: Regina Chmieliauskienė, mokytoja metodininkė ir Aurelija Seliavienė,vyr. mokytoja   
Aušra Guobienė, mokytoja metodininkė  
Loreta Stasėnienė, mokytoja  metodininkė 
Olga Syčeva, mokytoja ekspertė
Nerija Vasiliauskienė, mokytoja metodininkė  
Ala Vasilionkaitienė, mokytoja metodininkė 
Natalija Ogay, vyr. mokytoja  
Jelena Petkevičienė, vyr. mokytoja   
Aleksejus Ponagaibo, vyr. mokytojas
Rūta Sližytė, vyr. mokytoja
Violeta Vaičiulienė, vyr. mokytoja  
Alina Paigozina, mokytoja
Daiva Lukošienė, vyr. mokytoja
Indrė Medelinskienė, vyr. mokytoja
Jurgita Reneckytė - Žemaitienė, vyr. mokytoja
Pagrindinė fortepijono dalyko pedagogų darbo kryptis – ugdyti mokinių muzikinę saviraišką, meninį skonį, gebėjimą atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius. Gabiausieji mokiniai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei kituose meniniuose projektuose. Džiugina talentingiausių mūsų mokinių laimėjimai tarptautiniuose konkursuose: VI tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos konkurse, skirtame F.Chopin'ui, VIII tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „Sąskambiai“, tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse Stambule (Turkija).

Metodinės grupės pedagogai organizuoja ir vykdo konkursus: „Jaunieji virtuozai'', „Judančio pasaulio ritmais'', festivalį „Skambanti svajonė'', šeimyninių ansamblių festivalį - koncertą ,,Muzikuojanti šeima“, skirtą muzikavimo šeimoje tradicijoms atgaivinti. Miesto koncertų salėse vyksta teminiai koncertai. V. Kasiulio dailės muziejaus salėje rengiamame koncerte „Skambėk,  klasika'' kasmet pasirodo profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio grupės mokiniai. Fortepijono metodinėje grupėje darbas grindžiamas visų mokytojų pedagogine patirtimi, o ji siejama su tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu.               

__________________________________________________________ į viršų

GITAROS DALYKAI

Švelnus ir lyriškas gitaros stygų skambesys pavertė šį instrumentą vienu populiariausiu pasaulyje, todėl šiandien būtų sunku įsivaizduoti muzikos pasaulį be gitaros. Gitara per ilgą savo gyvenimo laikotarpį sparčiai keitėsi ir tobulėjo, todėl su laiku įgavo platų pritaikymą įvairiuose muzikiniuose stiliuose bei žanruose. Gitara gali būti įvairių sudėčių orkestruose, ansambliuose, šiuolaikinės muzikos grupėse ar pritariant kitiems atlikėjams. Puikūs gitaros virtuozai ją atskleidė kaip ryškų ir spalvingą solinį instrumentą.

Gitaros dalykas mokykloje dėstomas nuo 1980 metų pučiamųjų ir populiariosios muzikos metodinėje grupėje.  2015 metais įkurta Gitaros dalykų metodinė grupė, kurioje veiklą tęsia patyrę mokyklos pedagogai. Vaikai mokomi groti klasikine gitara, akustine, elektrine ir bosine gitara.  Jaunieji gitaristai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų džiazo atlikėjų konkursuose – festivaliuose, nuolat koncertuoja mokyklos rengiamuose koncertuose Nacionalinėje filharmonijoje, Kongresų rūmuose bei kitose miesto erdvėse. Gitarų dalyko metodinė grupė didžiuojasi Gitarų ansambliu (vadovas mokytojas Antanas Žitkauskas), mokiniais, grojančiais mokyklos Bigbende (vadovas Eugenijus Vedeckas). Nuo 2010 metų metodinės grupės mokytojai rengia jau tradiciniu tapusį Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalį, kuriame gausiai dalyvauja Vilniaus miesto jaunieji muzikantai.

Gitaros dalykų metodinės grupės mokytojai:
Antanas Žitkauskas, metodinės grupės pirmininkas, (klasikinė, elektrinė, bosinė gitara), mokytojas metodininkas
Mindaugas Paulikas, (akustinė, elektrinė gitara),vyr. mokytojas
Martin Majorov, ( klasikinė, akustinė, elektrinė gitara), mokytojas

___________________________________________________________ į viršų

LIAUDIES INSTRUMENTŲ DALYKAI

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai mūsų istorijos šaltiniuose, tautosakoje bei grožinėje literatūroje minimi ne vieną šimtmetį, o nuo XX a. vidurio koncertinės kanklės ir birbynės drąsiai įžengė į koncertų sales, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Liaudies instrumentų skambesys lydi visą mūsų tautos istorinį, kultūrinį ir patriotinį vyksmą. Mūsų mokykloje liaudies instrumentais groti mokosi per 60 moksleivių. Čia vaikai įgyja pradines muzikavimo birbynėmis, lamzdeliais, skrabalais ir kanklėmis žinias, kartu susipažįsta su mūsų tautinio meno unikalumu, krašto tradicijomis, koncertuoja šalyje ir užsienyje, dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse – reikšmingiausiame mūsų tautinio meno renginyje, įtrauktame į UNESCO pasaulio šedevrų sąrašą.
Liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai – žymūs liaudies instrumentinės muzikos puoselėtojai, atsidavę savo darbui, siekia pedagoginio novatoriškumo bei nuolatinio tobulėjimo, užimantys solidžią vietą žanro ugdymo sistemoje. Jų ugdytiniai – respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, mažieji atlikėjai – įvairiausių festivalių ir švenčių dalyviai, džiuginantys pedagogus ir tėvelius. Mažosios kanklininkės ir birbynininkai – netradicinių ansamblių dalyviai, puošiantys koncertų programas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 2006 m. metodinėje grupėje rengiamas Vilniaus miesto muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas- festivalis „Lietuviška pjesė“. 2018 m. - jau  respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė“. Mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojų ekspertų Virginijos Alenskienės ir Eugenijaus Čiplio, per 25 gyvavimo metus yra pasiekęs puikių rezultatų, koncertavęs ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai nuolatinis įvairių festivalių, konkursų, meno švenčių, dainų švenčių dalyvis, savo pasirodymais džiuginęs Bulgarijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Prancūzijos klausytojus. Mažųjų moksleivių kolektyvui, folkloriniam ansambliui, puikiai vadovauja, moko vaikus lietuvių tautosakos, liaudies dainų, žaidimų, kūrybinga mokytoja Renata Deltuvienė- Bakutė. Jai talkina smuikininkė Rima Švėgždaitė ir birbynininkas Agnius Daubaris. Prieš tris metus įkurtas dar vienas kolektyvas- skudučių ansamblis, kuriame vaikus skudučiuoti moko Agnius Daubaris. Grupės kolektyvai nuolat pasirodo tęstiniuose mokyklos didžiuosiuose koncertuose Vilniaus kongresų rūmuose bei Nacionalinės filharmonijos salėje.

 

Liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai:
Aldona Skruibytė, mokyklos direktorė, kanklių mokytoja ekspertė
Audronė Griškevičienė, metodinės grupės pirmininkė, kanklių mokytoja  metodininkė
Jolanta Babaliauskienė, kanklių mokytoja ekspertė
Virginija Alenskienė, kanklių mokytoja ekspertė
Eugenijus Čiplys, birbynės, lamzdelio mokytojas ekspertas
Kęstutis Lipeika, birbynės, lamzdelio mokytojas ekspertas
Agnius Daubaris, birbynės, lamzdelio mokytojas ________________________ Rūta Budrytė, kanklių mokytoja
Milda Morkūnaitė, folkloro mokytoja
Liaudies instrumentų metodinės grupės moksleiviai dega noru muzikuoti, kurti ir bendrauti kartu, semdami neišsenkantį liaudies muzikos lobyną.....

___________________________________________________________ į viršų

PAPILDOMO FORTEPIJONO DALYKAS

Viniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai aktyviai įžengia į fortepijono klavišų muzikos pasaulį. Papildomo fortepijono dalyko mokytojai moko mokinius pajusti fortepijoninės muzikos garsų erdvę, kurioje daug paslapčių ir kūrybinių ieškojimų. Programos įvairovė (nuo klasikos iki populiariosios muzikos) skatina jaunuosius atlikėjus groti įvairiuose kameriniuose ansambliuose. Auklėtiniai aktyviai dalyvauja mokyklos, miesto ir šalies renginiuose.
Nuo 2015 m. mokytojai dirba pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo Privalomo fortepijono (chorinio dainavimo dalyko mokiniams) ir Antrojo instrumento (fortepijonas)  programas. Antrojo instrumento (fortepijono) programa teikia dalyko pagrindus, elementarius skambinimo įgūdžius styginių, liaudies instrumentų, akordeono, pučiamųjų, gitaros, mušamųjų instrumentų, solinio dainavimo specialybių mokiniams.
Mokytojos Alos Vasilionkaitienės vadovaujama metodinė grupė rengia tęstinį projektą - respublikinį festivalį-konkursą “Iš muzikos lobių skrynios”, kuriame dalyvauja šalies muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono dalyko mokiniai.  Išradingi metodinės grupės mokytojai kasmet rengia kalėdinius koncertus tėveliams,  koncertą „Su muzika per Europos sąjungos šalis”, pirmokų šventę „Pirmieji žingsniai”, koncertą, skirtą Motinos dienai.

Skambinti fortepijonu moko šie mokytojai:
metodinės grupės pirmininkės: Ala Vasilionkaitienė, mokytoja metodininkė ir
Laimutė Pakalkienė, vyr.mokytoja
Lidija Milčiuvienė, vyr.mokytoja
Alina Sutkevičienė, vyr.mokytoja
Danutė Balčiūnienė, vyr.mokytoja
Marius Baranauskas, mokytojas metodininkas
Tatjana Alymova, vyr.mokytoja
Giedrė Vedeckienė, vyr.mokytoja
Henrika Ragucka, vyr.mokytoja
Kornelijus Karnaševičius, vyr.mokytojas
Milda Umbrusevičiūtė, mokytoja ___________________________________ Nijolė Miknevičienė, mokytoja _____________________________________ Irena Ulevičienė, mokytoja metodininkė

___________________________________________________________ į viršų

PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ DALYKAI

Pūtikų devizas: „Tegyvuoja pūtikai – patys didžiausi optimistai tarp muzikantų!“ Tiesa, to niekas nenustatė, tačiau žinant visą sudėtingą grojimo pučiamaisiais instrumentais specifiką galima teigti, kad pūtikai yra linksmi iš prigimties, nes dūdą pučia nuo širdies ir todėl yra nuoširdūs. Na, o jeigu rimtai, humoras greičiau išsklaido abejones ir suartina žmones. „Neturėsi linksmų plaučių – dūdos nepūsi!

Pučiamųjų instrumentų skyriuje galima išmokti groti fleita, kuri yra tikra princesė dūdų karalijoje, jos švelnus, o kartu ir valdingas garsas priverčia paklusti visą pučiamųjų kariauną.
Obojus – medinis pučiamasis muzikos instrumentas, kuriuo garsas išgaunamas mediniu liežuvėliu. Tai labai senas instrumentas, kuris buvo naudojamas Egipte, Graikijoje ir Romoje, o orkestre juo pradėta groti nuo XVII a. Prancūzijoje. Obojus yra įtrauktas į Guinnesso rekordų knygą kaip sudėtingiausias instrumentas.

Klarnetas – minkšto garso kavalierius, užburiantis savo muzikiniais komplimentais ir melodijų vingrybėmis. Jo platus diapazonas leidžia išgauti nuo labai plono – aukšto, iki  storo - žemo garsus, todėl dažnai muzikinėse pasakose vaizduoja gudrų vilką.

Kitas medinių pučiamųjų šeimos instrumentas tai saksofonas. Jis pagamintas iš metalo, tačiau garsas išgaunamas mediniu liežuvėliu, todėl priskiriamas prie medinių pučiamųjų instrumentų. Saksofonas – džiazo karalius, jo minkštas ir sodrus garsas pavergia klausytojų širdis.  
  
Trimitas yra aukščiausio registro varinių pučiamųjų instrumentų šeimos atstovas, tai kariaunos šauklys, kviečiantis dūdas sambūriui.

Valtorna, verčiant iš vokiečių kabos, reiškia miško ragas. Tai labai senas instrumentas, kuris kilo iš medžioklės rago, todėl šio instrumento garsai visuomet sklinda iškilmių ir ceremonijų metu. Valtorna tai elegantiškas džentelmenas pučiamųjų pasaulyje.  

Trombonas tai vienintelis varinis pučiamasis instrumentas, kurio vamzdžio ilgį galima keisti slankiklio pagalba. Trombonas siekia apie 3 metrus ir yra vienas seniausių ir galingiausią garsą skleidžiantis varinis instrumentas.  Muzikinėse pasakose trombonas puikiai vaizduoja varlių kvaksėjimą.

Baritonas pučiamųjų orkestre, tai tarsi violončelė simfoniniame kolektyve. Šis instrumentas yra dainingas ir turi labai ypatingą savybę susilieti su kitais. Jis puikiai atlieka solines, ir kontrapunktines partijas. Baritono žemas ir švelnus garsas gali vaizduoti šleivakojį, geraširdį meškiną. Šiandien pučiamųjų orkestruose baritono partiją atlieka naujas, modifikuotas instrumentas eufonija.

Eufonija – tai garsų darna, šio instrumento skambesys  lyginamas su muzikine poezija.  Tai antroji pagal didumą dūda, kuria galima groti viską – greitą sudėtingą ir lyrišką muziką. Tai tarsi mažoji tūba. 

Tūba, žemiausias ir didžiausias pučiamųjų instrumentas. Tai dūdų valdovas, diktuojantis orkestre tonaciją ir, nors ir didelis, galintis virtuoziškai atlikti savo partijas. 

Mušamieji instrumentai, tai visa atskira pučiamųjų kariaunos kuopa, kurią sudaro mušamųjų komplektas, melodiniai ir ritminiai mušamieji – būgnai, būgneliai ir įvairūs barškalai. Šie instrumentai orkestre valdo ritmą.

Pučiamųjų ir mušamųjų metodinės grupės mokiniai nuolat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir laimi aukščiausius apdovanojimus.  Visų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų  mokiniai turi galimybę muzikuoti didžiuosiuose mokyklos kolektyvuose –  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Kameriniame orkestre (pučiamųjų instrumentų grupės vadovas Tomas Vaičiulis) ir Bigbende (vadovas Eugenijus Vedeckas). Su didžiuliu džiaugsmu nuo  2015 m.  vasario mėn. repetuoti pradėjo naujas šios metodinės grupės kolektyvas – Pučiamųjų instrumentų orkestras ( vadovas Jurgis Dapšauskas). 

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinėje grupėje dirba gausus būrys didžiulę patirtį ir entuziazmo turinčių pedagogų:
Metodinių grupių pirmininkai: Viktorija Zabrodaitė, fleitos mokytoja ekspertė ir Jurgis Dapšauskas, eufonijos, trombono mokytojas,
Tomas Vaičiulis, trimito mokytojas metodininkas,
Artūras Laurinavičius, trombono mokytojas metodininkas _______ __ Eugenijus Korablikovas, trimito mokytojas
Zigmas Kazlauskas, trimito vyr. mokytojas
Gerimantas Statinis, tenoro, baritono, tūbos vyr. mokytojas
Vytautas Antanas Mockūnas, klarneto, saksofono vyr. mokytojas
Justė Gelgotaitė, obojaus mokytoja
Borisas Geichmanas, klarneto, mokytojas
Tomas Grigas, klarneto mokytojas
Darius Krukonis, saksofono vyr. mokytojas
Julita Puidokė, fleitos mokytoja
Vita Tratienė, fleitos vyr. mokytoja
Nina Petrina, fleitos mokytoja
Paulius Lukauskas, valtornos mokytojas
Almantas Puidokas, mušamųjų mokytojas
Salvijus Žeimys, mušamųjų mokytojas. ________________________________ Viktor Palej, obojaus mokytojas _______________________________________ Viktor Semcov, mušamųjų mokytojas

___________________________________________________________ į viršų

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ DALYKAI

Muzikuodami styginiais instrumentais su nuostabiu muzikos pasauliu susipažįsta daugybė vaikų.
Mokiniai čia mokomi griežti smuiku, altu, violončele, kartu lavinamas ir jų meninis skonis bei plečiamas muzikinis akiratis. Mokiniai susipažįsta su styginių instrumentų grojimo specifika ir galimybėmis, mokosi atlikti įvairių laikmečių lietuvių ir kitų šalių kompozitorių kūrinius.
Didelis dėmesys skiriamas mokinių koncertinei veiklai. Jaunieji muzikantai dalyvauja įvairiuose tęstiniuose projektuose, festivaliuose, konkursuose, muzikuoja mokyklos kameriniame orkestre, bei  kamerinio orkestro jaunių grupėje. Kamerinis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento Kęstučio Lipeikos, bei alto mokytojo Manto Makricko, jau yra atstovavęs mokyklai Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Orkestras koncertavo ir Lietuvos Nacionalinės filharmonijos bei Kongresų rūmų scenose, taip pat kitų Lietuvos miestų koncertinėse salėse.
Nuo 2009 m. Karoliniškių muzikos mokyklos styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė rengia Lietuvos muzikos ir meno mokyklų solistų ir ansamblių festivalį-konkursą ,,Diena su lietuviška pjese“, tapusiu gražia pavasarine  jaunųjų muzikantų ir jų mokytojų susibūrimo tradicija.

Šiuo metu metodinėje grupėje dirba mokytojai:

Edita Narmontienė,smuiko mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Domantė Ramančiūnienė, violončelės mokytoja
Marina Matulevičienė, smuiko mokytoja metodininkė
Rasa Smolinskytė, smuiko vyr. mokytoja
Rima Švėgždaitė, smuiko vyr. mokytoja
Raimundas Neverovas, smuiko vyr. mokytojas
Mantas Makrickas, alto mokytojas
Danguolė Belazaraitė, violončelės vyr. mokytoja
Jolanta Taločkienė, violončelės  vyr. mokytoja
Viorika Petrakovė, smuiko vyr. mokytoja___________________________ _ _ Dainius Rudvalis, kontraboso mokytojas

___________________________________________________________ į viršų

MUZIKOS TEORIJOS, ISTORIJOS IR KOMPOZICIJOS DALYKAI

Muzikos šalis yra stebuklų karalystė. Ji turi savo kalbą ir nemėgsta netvarkos. Tik patiems kantriausiems muzika kužda savo paslaptis ir atveria gražiausių savo sodų vartus. Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos mokytojai moko muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos, kompozicijos, supažindina su lietuvių liaudies dainomis, padeda pažinti ir suprasti muziką. Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos bei miesto renginiuose. Metodinės grupės mokytojai leidžia muzikinį kalendorių, kuriame atsispindi kompozitorių ir atlikėjų jubiliejinės datos, kalendorinės šventės. Jie kviečia visus norinčius atvykti į nepaprastą muzikos šalį.

 Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos metodinėje grupėje dirba šie mokytojai:

Loreta Staškienė, metodinės grupės pirmininkė, vyr.mokytoja
Laura Svirskaitė, mokytoja
Ramunė Kazlauskaitė, vyr. mokytoja
Vytautas Barkauskas , mokytojas
Virginija Krasauskienė, vyr. mokytoja
Klara Karnaševičienė, vyr. mokytoja
Olia Suchaja, vyr. mokytoja
Brigita Jurkonytė, mokytoja
Renata Deltuvienė - Bakutė, mokytoja ekspertė __________________ Aleksandra Zviozdkina, mokytoja

Grupės mokytojai rengia jau kasmetiniu tapusį seminarą Lietuvos muzikos mokytojams „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“. Jame pedagogai dalinasi sukaupta patirtimi, domisi edukologijos aktualijomis, nagrinėja muzikinio ugdymo procese kylančias problemas ir siekia atrasti optimalius darbo metodus.
Minėtina, jog muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio pamokose dirbama su interaktyvia lenta. Vizualiosios priemonės padeda mokiniams lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą ir paįvairina ugdymo procesą.
Mokiniai noriai lankosi mokytojų organizuotose edukacinėse išvykose: koncertuose Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Taikomosios dailės muziejuje, Kongresų rūmuose, spektakliuose  Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kituose Lietuvos miestuose vykstančiuose kultūriniuose renginiuose.

___________________________________________________________ į viršų

 

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016 Elektroninis paštas