FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mokykla įkurta 1973 metų gruodžio 1 d.
Nuo 1991 – ųjų persikėlė į dabartines patalpas Karoliniškių pakrašty, 1993 metais jai suteiktas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vardas.
Per keturis dešimtmečius įstaiga išaugo iki vienos didžiausių muzikos mokyklų mieste ir šalyje: joje dirba 116 mokytojų, mokosi 1120 moksleivių. O pasirinkę skirtingas – ankstyvojo, pradinio, pagrindinio arba kryptingo muzikavimo, taip pat profesinės linkmės ar suaugusiųjų meninio ugdymo programas, mokyklą jau yra baigę per 2680 auklėtinių.
Mokoma groti fortepijonu, styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais, liaudies instrumentais, akordeonu, taip pat dėstomi chorinis bei solinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija ir kompozicija.

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2019 elektroninis paštas