FAIL (the browser should render some flash content, not this).

MĖNESIO RENGINIAI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

MĖNESIO RENGINIAI

2018 m.  GEGUŽĖS MĖNESIO PRIEMONIŲ PLANAS

 


Vykdomos priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Vieta

Atsakingas vykdytojas

Solfedžio dalyko VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.02
10.00 val.
12.30 val.
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
45 kl., 57 kl.

A. Paigozina
L. Staškienė
K. Karnaševičienė
G. Ragucka

Koncerto „Muzika Lietuvai“ perklausa.

2018.05.02
15.40 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

A. Skruibytė
J. Prusevičienė

Solfedžio dalyko VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.03
10.00 val.
12.30 val.
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
56 kl.,59 kl.

A. Paigozina
L. Staškienė
E. Gumėnienė

Solfedžio dalyko VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.04
10.00 val.
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
56 kl., 45 kl.

A. Paigozina
L. Staškienė
K. Karnaševičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokinių koncertas Mamos dienai  paminėti.

2018.05.03
18.15 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė Vasilionkaitienė L.Pakalkienė
A.Sutkevičienė

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.07
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
V, Zabrodaitė
J. Dapšauskas

Liaudies instrumentų dalykų VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.08
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A.Griškevičienė

 Styginių instrumentų dalykų VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.09
11.00val

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E.Narmontienė

Solinio dainavimo dalyko VIII kl.  mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.09
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J.Prusevičienė
D.Mikienė

Chorinio dirigavimo dalyko VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.09
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė

Fortepijono dalyko VIII kl.ir KMU baigiamųjų žinių patikrinimas.

2018.05.10
10.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė

IX Jaunučių chorų festivalis  „Širdelėj skamba vis lopšinė“

2018.05.11
15.00 val.

Vilniaus Antakalnio progimnazija

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
V. Brūzgienė

Koncertas „Šeimyniniai ansambliai“.

2018.05.11
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Seliavienė
I. Ulevičienė

Chorinio dainavimo dalyko mokytojos Ž. Dervinytės II kl. jaunučių choro pavasario koncertas.

2018.05.12
12.00 val.

Vilniaus dailės akademija
Gotikinė salė

J. Prusevičienė
D.  Mikienė
Ž. Dervinytė

Atvirų durų dienos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje.

2018.05.15- 18 d.
14.00- 18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

A. Paigozina
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė

Papildomo fortepijono dalyko II- III kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.15
13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
10 kl.

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė

Papildomo fortepijono dalyko V- VI kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.15
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
66 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė

Fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas.

2018.05.15
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
V. Vaičiulienė

Papildomo fortepijono dalyko IV kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.16
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
A. Vasilionkaitienė

Styginių instrumentų dalykų mokinių pirmokų šventė.

2018.05.16
19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
M. Matulevičienė
R. Švėgždaitė

Papildomo fortepijono dalyko VII kl. ir KMU mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.17
15.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
66 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė

Papildomo fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas “Pirmieji žingsniai”.

2018.05.17
18.15 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
L. Zarankienė

Papildomo fortepijono dalyko III kl. mokinių koncertas “Pirmieji žingsniai”.

2018.05.17
19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
Ž. Dervinytė

Liaudies instrumentų dalykų  metodinės grupės koncertas „Pirmokų šventė“.

2018.05.18
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

         J. Babaliauskienė A.Griškevičienė,E.Čiplys

Solinio dainavimo dalyko mokytojų R. Muckienės ir E.Vakarinaitės – Zilnienės mokinių koncertas
“ Pavasariniai balsai”

2018.05.19
12.00 val.

Viešbutis „Karolina“

J. Prusevičienė
R. Muckienė
E. Vakarinaitė – Zilnienė

Chorinio dainavimo mokytojos S. Petrauskaitės jaunių choro koncertas.

2018.05.19
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
S. Petrauskaitė

Trimito dalyko II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.21
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
42kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
T. Vaičiulis
E. Korablikovas
Z. Kazlauskas

Trombono dalyko II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.21
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
42kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
A. Laurinavičius

Styginių instrumentų dalykų II -  VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.21-29 d. 14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
6, 20, 26 kl.

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

Chorinio dainavimo dalyko mokytojos L. Zarankienės I kl. jaunučių choro koncertas.

2018.05.22
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
L. Zarankienė

Styginių instrumentų dalykų metodinės grupės violončelės mokytojos D. Ramančiūnienės mokinių koncertas

2018.05.23
19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
D. Ramančiūnienė
E. Narmontienė

Kanklių dalyko II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.24- 25d.
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
28 kl.

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

Birbynės dalyko II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.28- 29d. 14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
27kl.

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje „Muzika Lietuvai“.

 

2018.05.20
12.00 val.

Lietuvos Nacionalinė Filharmonija

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė- Zilnienė

Fortepijono dalyko V- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.20- 21 d.
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė

Mušamųjų instrumentų dalykų II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.21
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas

Akordeono dalyko II- III kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.21  15.30val.
17.00val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 23kl.

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Fleitos dalyko II- VII kl. mokinių akademinis koncertas.

2018.05.22
13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė

Gitaros dalykų II - IV kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.22
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
12 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas

Akordeono dalyko IV - V kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.22  15.30val  17.00val.

 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 23kl.

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Saksofono dalyko II- VII kl. mokinių akademinis koncertas.

2018.05.22
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė

Chorinio dirigavimo dalyko VI- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.22
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Prusevičienė
D. Mikienė

Gitaros dalykų II- IV kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.22
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
12 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas

Fortepijono dalyko II- IV kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.23- 24 d.
13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
A. Seliavienė

Obojaus ir klarneto dalykų II-VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.23
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė

Koncertas “Mus jungia daina”. Dalyvauja choras “Cantica” ir III kl. jaunučių choras.

2018.05.23
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
G. Gumuliauskienė

Chorinio dainavimo mokytojos N. Miknevičienės jaunių choro koncertas.

2018.05.23
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
N. Miknevičienė

Solinio dainavimo dalyko II– VII  kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.22-23d.
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J.Prusevičienė
D.Mikienė

Valtornos dalyko II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.24
15.00 val

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
42kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
P. Lukauskas

Eufoniumo, baritono ir tūbos dalykų II- VII kl. mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.24
16.00 val

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
42kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
G. Statinis

Suaugusiųjų meninio ugdymo programos dalyvių pavasario koncertas.

2018.05.24
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

E. Vakarinaitė- Zilnienė

Akordeono dalyko I kl. mokinių koncertas ,,Aš pirmokas ir jau moku….”

2018.05.25 
17.00  val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
A. Dūkštaitė

Gitaros dalykų V- VII kl. ir KMU mokinių žinių patikrinimas.

2018.05.25
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
12 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas

Gitaros dalykų I kl. mokinių koncertas “Pirmokų šventė”.

2018.05.26
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas

Fleitos dalyko mokytojos V. Zabrodaitės mokinių koncertas.

2018.05.26
12.00 val.

 V. Kasiulio dailės muziejus

J. Babaliauskienė
V, Zabrodaitė

Solinio dainavimo dalyko mokytojos G. Pintukaitės mokinių koncertas “Dainos Lietuvai ir mamai”.

2018.05.27
17.00 val.

Vilniaus karininkų ramovė

J.Prusevičienė
G.Pintukaitė

Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokinių koncertas.

2018.05.27
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J.Prusevičienė
S.Petrauskaitė

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų teikimas.

2018.05.29
18.00 val.

Vilniaus miesto Rotušė
( Didžioji g. 31)

A.Skruibytė
J.Prusevičienė

Mokytojų atestacijos posėdis.

2018.05.30

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

J. Babaliauskienė

Akordeono dalyko VII kl. mokinių akademinis koncertas.

2018.05.30 
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 23kl.

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų  dalykų metodinės grupės pirmokų šventė.

2018.05.30
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas
E. Korablikovas

Mokytojų tarybos posėdis

2018.05.31
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė-Zilnienė
Z. Mikšys

 

 

                            ________________________________________________________________________________

 
Karoliniškių muzikos mokykla© 2008-2018 elektroninis paštas