FAIL (the browser should render some flash content, not this).

MĖNESIO RENGINIAI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

MĖNESIO RENGINIAI

2018 m. GRUODŽIO MĖNESIO PRIEMONIŲ PLANAS

Vykdomos priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Vieta

Atsakingas mokytojas

Solfedžio dalyko mokytojos
K. Karnaševičienės atvirų pamokų ciklas I kl. mokinių tėveliams.

2018.12.03, 06
13.50 val.
2018.12.04, 07
16.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
45 kl.

A. Paigozina
L. Staškienė
K. Karnaševičienė

Valtornos dalyko mokytojo P. Lukausko
II-VIII kl. mokinių koncertas
„Valtornos muzikinė popietė“.

2018.12.03.
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
P. Lukauskas

Fortepijono dalyko IV-V kl. mokinių koncertas.

2018.12.04
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
R. Chmieliauskienė
D. Lukošienė
R. Sližytė

Styginių instrumentų dalykų metodinės grupės koncertas  „Mokytojai mokiniams”.

2018.12.06
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Taločkienė

Tapytojo V. Binkio parodos atidarymas.

2018.12.07
15.30

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

A. Skruibytė
J. Prusevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojo
K. Karnaševičiaus klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.07
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
54 kl.

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
K. Karnaševičius

Mokyklos folkloro ansamblio organizuojama adventinė vakaronė bendruomenei.

2018.12.07
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
R. Švėgždaitė
M. Morkūnaitė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
L. Pakalkienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.08
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
N. Miknevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.09
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
N. Miknevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
A. Vasilionkaitienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.09
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė

Styginių instrumentų dalykų mokinių koncertas “Baroko puota su menuetu”.

2018.12.09
13.00 val.

Koncertų salė „Muzikos galerija“
(Antakalnio g. 17, Vilnius)

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Švėgždaitė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojo
K. Karnaševičiaus klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.10
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
K.Karnaševičius

Fortepijono dalyko mokytojos R. Sližytės  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.10
18.00 val.

M. K. Čiurlionio namai
(Savičiaus g. 11, Vilnius)

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
R. Chmieliauskienė
R. Sližytė

Choro „Cantica“ koncertas „Advento skambanti tyla”.

2018.12.11
18.00 val.

Šv. Ignoto bažnyčia
(Šv. Ignoto g. 4-6, Vilnius)

J. Prusevičienė
D. Mikienė
G. Gumuliauskienė

Fortepijono dalyko metodinės grupės  mokinių koncertas „Skambėk, klasika” mokyklos 45-mečiui paminėti.

2018.12.11
19.00 val.

„White Piano Hall“ koncertų salė
(Kėdainių g. 8, Vilnius)

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
I. Medelinskienė

Papildomo fortepijono mokytojos
T. Alymovos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.12
15.30 val.

B. Grincevičiūtės namai
( A. Vienuolio g. 12, Vilnius)

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
A. Vasilionkaitienė`

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
G. Vedeckienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.12
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
G. Vedeckienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
V. Brūzgienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.12
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
60 kl.

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
V. Brūzgienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
L. Zarankienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.12
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių seniūnijos salė
( L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius)

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
L. Zarankienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
I. Bakūnaitės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.12
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
I. Bakūnaitė

Akordeono dalyko VIII kl. mokinių baigiamųjų žinių patikrinimo pirmoji perklausa.

2018.12.13 
14.40 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Fortepijono dalyko mokytojos A. Seliavienės  klasės mokinių kalėdinis koncertas

2018.12.13
18.30 val.

S.Vainiūno namai
( A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Prusevičienė
A. Selievienė
R. Chmieliauskienė

Papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.13
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
V. Butkevičiūtė

Akordeono dalyko  metodinės grupės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.14 
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Fortepijono dalyko mokytojos A. Paigozinos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.14
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Paigozina

Trimito dalyko mokytojo Z. Kazlausko klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.14
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
Z. Kazlauskas

Liaudies instrumentų dalykų metodinės grupės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.14
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
D. Balčiūnienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
10.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
D.Balčiūnienė

Fortepijono dalyko mokytojų A. Ponagaibo ir O. Syčevos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
10.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Ponagaibo
O. Syčeva

Akordeono dalyko mokytojo R. Ungurs klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15 
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
21 kl.

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
R. Ungurs

 I kl. jaunučių choro koncertas
“Kalėdų varpeliai”.

2018.12.15
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D.Mikienė
G. Gumuliauskienė

Papildomo jaunučių choro kalėdinis koncertas.

2018.12.15
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
V. Brūzgienė

Fortepijono dalyko mokytojos
R. Chmieliauskienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė

Solinio dainavimo dalyko mokytojų
R. Muckienės ir E. Vakarinaitės- Zilnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
12.00 val.

Viešbutis „Karolina“
(Sausio 13-osios g. 2, Vilnius)

J. Prusevičienė
D. Mikienė
E. Vakarinaitė-Zilnienė
R. Muckienė

Obojaus dalyko mokytojų V. Palej ir
K. Budvitytės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
12.00 val.

LMTA II Kongresų  rūmai
( Tilto g. 16, Vilnius)

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
V. Palej
K. Budvitytė

Akordeono dalyko mokytojos
J. Lokucijevskos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
28 kl.

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
J. Lokucijevska

Saksofono dalyko mokytojo D. Krukonio  mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42  kl.

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
D. Krukonis

Akordeono dalyko mokytojos
H. Dainovskajos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

III kl. jaunučių choro koncertas
„Žiemos kelias”

2018.12.15
13.00 val.

Dailės akademijos gotikinė salė
( Maironio g. 6, Vilnius)

J. Prusevičienė
D. Mikienė
Ž. Dervinytė

Fortepijono dalyko mokytojos N. Ogay klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
13.00 val.

S.Vainiūno namai
( A. Goštauto g. 6, Vilnius)

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Seliavienė
N. Ogay

III kl. jaunučių choro koncertas
„Žiemos kelias”

2018.12.15
13.00 val.

Dailės akademijos gotikinė salė
( Maironio g. 6, Vilnius)

J. Prusevičienė
D. Mikienė
Ž. Dervinytė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
E. Gumėnienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
A. Vasilionkaitienė

Fortepijono dalyko mokytojos
V. Butkevičiūtės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
V. Butkevičiūtė

Smuiko dalyko mokytojos V. Petrakovės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
19 kl.

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
V. Petrakovė

Liaudies instrumentų dalykų mokytojų
R. Budrytės ir A. Daubario klasių ir ansktyvojo ugdymo mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
R. Budrytė
A. Daubaris

Fortepijono dalyko mokytojos J. Reneckytės- Žemaitienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
R. Chmieliauskienė
J. Reneckytė-Žemaitienė

Saksofono   dalyko mokytojo V. Mockūno klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J.Babaliauskienė
V.Zabrodaitė
V. Mockūnas

Smuiko dalyko mokytojos R. Smolinskytės  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
19 kl.

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Smolinskytė

Smuiko dalyko mokytojos E. Narmontienės klasės mokinių kalėdinis koncertas

2018.12.15
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
A. Sutkevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.15
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė
A. Vasilionkaitienė
A. Sutkevičienė

Papildomo jaunių choro kalėdinis koncertas tėveliams.

2018.12.16
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
J. Leinartaitė

Akordeono dalyko mokytojos
E. Balachovičienės  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
E. Balachovičienė

Fortepijono dalyko mokytojos A. Guobienės klasės mokinių koncertas ,,Senosios pilies pasaka".

2018.12.16
12.00 val.

Trakų salos pilis

 

J.Prusevičienė
R.Chmieliauskienė
A. Seliavienė
A.Guobienė

Mušamųjų instrumentų dalykų mokytojo             V. Semcov klasės mokinių kalėdinis koncertas

2018.12.16
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

        J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
V. Semcov

Akordeono dalyko mokytojo V. Voskan klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
V. Voskan

Kanklių dalyko mokytojos V. Alenskienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
13.00 val.

St. Vainiūno namai
( A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
V. Alenskienė

Mušamųjų instrumentų dalykų mokytojų            A. Puidoko ir S. Žeimio  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J.Babaliauskienė
V.Zabrodaitė
S. Žeimys
A. Puidokas

Violončelės dalyko mokytojų J. Taločkienės, D. Belazaraitės, L. Abromaičio mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
54 kl.

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Taločkienė
D. Belazaraitė
L. Abromaitis

Fleitos dalyko mokytojos J. Puidokės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
14.00 val.

V. Kasiulio dailės muziejus
( A. Goštauto g. 1, Vilnius)

        J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Puidokė

Smuiko dalyko mokyt. M. Matulevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
M. Matulevičienė

Smuiko ir violončelės dalykų mokytojų  
R. Grakauskaitės ir D. Ramančiūnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.16
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Grakauskaitė
D. Ramančiūnienė

Trombono dalyko mokytojo
A. Laurinavičiaus klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
16.50 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
42 kl.

J.Babaliauskienė
J. Dapšauskas
A. Laurinavičius

Valtornos dalyko mokytojo P. Lukausko klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
42 kl.

J.Babaliauskienė
J. Dapšauskas
P. Lukauskas

Fortepijono dalyko mokytojos
J. Petkevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
18.00 val.

Teatro ir kino muziejus
( Vilniaus g. 41, Vilnius)

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Seliavienė
J. Petkevičienė

Akordeono dalyko mokytojos S. Lavutos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17 
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
S. Lavuta

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
G. Gumuliauskienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Babaliauskienė
A.Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
G. Gumuliauskienė

Trimito dalyko mokytojo T. Vaičiulio klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
T. Vaičiulis

Baritono ir tūbos dalykų mokytojo G. Statinio klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.17
19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
G. Statinis

Trimito dalyko mokytojo E. Korablikovo klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
42 kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas
E. Korablikovas

Akordeono dalyko mokytojos
J. Prusevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Smuiko dalyko mokytojo R. Neverovo klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių seniūnijos salė
( L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius)

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Neverovas

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinės grupės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas

Kanklių dalyko mokytojos J. Babaliauskienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
18.00 val.

St. Vainiūno namai
( A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
A. Garsonaitės ir solinio dainavimo dalyko mokytojos R. Janutėnaitės klasių mokinių koncertas „Kalėdų žvaigždė“.

2018.12.18
18.00 val.

Vilniaus Mokytojų namai
Baltoji salė
( Vilniaus g. 39, Vilnius)

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
A. Garsonaitė

Birbynės dalyko mokytojo E. Čiplio  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
28 kl.

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
E. Čiplys

Birbynės dalyko mokytojo
K. Lipeikos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.18
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
K. Lipeika

Mokytojų tarybos posėdis.

2018.12.19
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė-Zilnienė

Adventinė popietė.

2018.12.19
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė-Zilnienė

Gitaros dalyko mokytojo A. Žitkausko  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas          

Papildomo fortepijono mokytojo
M. Baranausko klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
M. Baranauskas

Gitaros dalyko mokytojo M. Majorov klasės mokinių kalėdinis koncertas tėveliams.

2018.12.20
17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas
M. Majorov

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
I. Ulevičienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
I. Ulevičienė

Styginių instrumentų dalykų metodinės grupės mokinių ir mokytojų koncertas
„Skambančios Kalėdos”.

2018.12.20
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

Akordeono dalyko mokytojos
R. Roginskos  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
28 kl.

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
R. Roginska

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
O. Suchajos klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
O. Suchaja

Gitaros dalyko mokytojo M. Pauliko klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.20
19.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
19 kl.

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas
M. Paulikas         

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
G. Raguckos klasės mokinių kalėdinis koncertas tėveliams.

2018.12.21
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
G. Ragucka

Akordeono dalyko mokytojos A. Dūkštaitės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.21
17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

 J. Prusevičienė
H. Dainovskaja          
A. Dūkštaitė

Solinio dainavimo dalyko mokytojos
G. Pintukaitės - Pocienės klasės kalėdinis koncertas.

2018.12.21
17.30 val.

St. Vainiūno namai
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Prusevičienė
D. Mikienė
G. Pintukaitė -Pocienė

Eufoniumo, tūbos, trombono dalykų  mokytojo J. Dapšausko klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.21
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
42 kl.

J. Babaliauskienė
J. Dapšauskas

Kanklių dalyko mokytojos A. Griškevičienės  klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.21
18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
A.Griškevičienė

Fortepijono dalyko mokytojos D. Lukošienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.22
12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
D. Lukošienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos
L. Milčiuvienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.22
13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
54 kl.

J. Babaliauskienė
A. Vasilionkaitienė
L. Pakalkienė
L. Milčiuvienė

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2018.12.22
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Švėgždaitė

 

                            ________________________________________________________________________________

 
Karoliniškių muzikos mokykla© 2008-2018 elektroninis paštas