FAIL (the browser should render some flash content, not this).

MĖNESIO RENGINIAI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

MĖNESIO RENGINIAI

2018 m.  SAUSIO MĖNESIO PRIEMONIŲ PLANAS

Vykdomos priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Vieta

Atsakingas vykdytojas

Muzikinis kalendorius, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

2018.01

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

A. Paigozina
L. Staškienė
O. Suchaja

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės mokinių koncertas „Trys Karaliai“.

2018.01.05

L/d „Pušynėlis“

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
R. Švėgždaitė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas- koncertas “Laisvės sparnais”.

2018.01.11

Vilniaus televizijos bokštas

J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas- koncertas.

2018.01.12

Vilniaus statybininkų rengimo centras

J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė

Akordeono dalyko mokytojų metodinės grupės, akordeono dalyko II, V kl. mokinių koncertas tėveliams.

2018.01.12
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
S. Lavuta
A. Dūkštaitė

Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas “Dainų dainelė” II etapas.

2018.01.16

B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

M. K. Čiurlionio menų mokykla

Nacionalinio B. Dvariono styginių instrumentų dalykų mokinių perklausa.

2018.01.18
14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

Akordeono dalyko mokytojų metodinės grupės, akordeono dalyko III, VI kl. mokinių koncertas tėveliams.

2018.01.19
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
E.Balachovičienė

Solinio dainavimo dalyko mokytojos  
R. Janutėnaitės  atvira pamoka „Laisva liežuvio šaknies padėtis ir laisvo vokalinio garso lavinimas“.

2018.01.23
14.50 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
13 kl.

J. Prusevičienė
D. Mikienė
R. Janutėnaitė

Akordeono dalyko mokytojų metodinės grupės, akordeono dalyko VIII kl. mokinių perklausa

2018.01.25
14.50 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

Akordeono dalyko mokytojų metodinės grupės, akordeono dalyko IV, VII kl. mokinių koncertas tėveliams.

2018.01.26
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
Didžioji salė

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
R. Roginska
J. Lokucijevska

Violončelės dalyko  mokyt. J. Taločkienės atvira pamoka “Rankų nustatymas: problemos ir sprendimo būdai”.

2018.01.29
14.50 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
6 kl.

J. Taločkienė
E. Narmontienė

Vilniaus J. Talat- Kelpšos konservatorijos solinio dainavimo dalyko studentų koncertas.

2018.01.31
16.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Didžioji salė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
R. Janutėnaitė

 

                            ________________________________________________________________________________

 
Karoliniškių muzikos mokykla© 2008-2015 elektroninis paštas